Detail předmětu

Tvorba webových stránek

ITW Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Jazyk XHTML, varianty, principy, rozdíly oproti HTML. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledávače.

Garant předmětu

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Zástupce garanta předmětu

Hynek Jiří, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.

Cíle předmětu

Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Získat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.

Proč je předmět vyučován

Návrh a implementace webové prezentace je jedna z nejvíce požadovaných dovedností absolventů IT oborů. Ačkoliv tvorba webové prezentace jako takové je poměrně specifický úkol, probírané principy a technologie mají uplatnění v mnoha dalších oblastech IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelská znalost práce s WWW. Schopnost pracovat v OS Windows nebo Linux. Práce s textovým editorem. Základy programování.

Literatura studijní

 • Pavol Mikle: XDHTML - referenční příručka, Zoner Press, 2004, ISBN 80-86815-01-3.
 • Michálek, M.: Vzhůru do CSS3, e-kniha, 2015, https://www.vzhurudolu.cz/ebook-css3.
 • Andrew, R.: Get Ready for CSS Grid Layout, A Book Apart, 2016, https://abookapart.com/products/get-ready-for-css-grid-layout.

Literatura referenční

 • Hyslop, B., Castro, E.: HTML5 a CSS3: Názorný průvodce tvorbou WWW stránek, Computer Press, 2012.
 • Petr Staníček: CSS Kaskádové styly, Computer Press, 2003, ISBN: 80-7226-872-4.

Osnova přednášek

 1. Internet a služba WWW, principy, adresování, umístění dokumentů
 2. Úvod do jazyka HTML - základní prvky
 3. Jazyk HTML, pokročilé prostředky prezentace
 4. Vizuální nástroje pro tvorbu stránek
 5. Kaskádové styly a jejich začlenění do HTML
 6. Pokročilé vlastnosti kaskádových stylů
 7. JavaScript - nutné základy
 8. Jazyk XHTML - principy, rozdíly oproti HTML
 9. Interakce s uživatelem
 10. Návrh prezentace, navigační struktura
 11. Různé aspekty volby technologie a optimalizace
 12. Přístupnost webových stránek
 13. Optimalizace pro vyhledávače

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvod do Internetu a sítí, adresování, umístění dokumentů
 2. Jazyk HTML
 3. Kaskádové styly
 4. JavaScript
 5. Volba formy a poskytovatele umístění prezentace
 6. Samostatné řešení projektů

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Základní prezentace v HTML
 2. Pokročilá prezentace s využitím XHTML, CSS a JavaScriptu

Průběžná kontrola studia

 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Dva testy během semestru - 40 bodů
 • Dva samostatné projekty - 20+30 bodů

Kontrolovaná výuka

Aktivní účast na laboratorních cvičeních (5 cvičení po 2 bodech). V případě nahlášené překážky ve studiu je možno po dohodě se cvičícím vypracovat cvičení dodatečně. Předvídatelné překážky je třeba hlásit předem.

Podmínky zápočtu

Získání nejméně 50 bodů v průběhu semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popoč. labvýuky N103 10:0011:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Popoč. labvýuky N103 12:0013:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Popoč. labvýuky N103 14:0015:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Popoč. labvýuky N103 16:0017:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Popoč. labvýuky N103 18:0019:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýuky N204 08:0009:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýuky N204 10:0011:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýuky N204 12:0013:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýuky N204 14:0015:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýuky N204 16:0017:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Stpřednáškavýuky D105 07:0008:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Stpoč. labvýuky N204 10:0011:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Stpoč. labvýuky N204 12:0013:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýuky N103 08:0009:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýuky N103 10:0011:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýuky N103 12:0013:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýuky N103 14:0015:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru