Detail předmětu

Tvorba webových stránek (v angličtině)

ITWe Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Jazyk XHTML, varianty, principy, rozdíly oproti HTML. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledáváče.

Garant předmětu

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Zástupce garanta předmětu

Hynek Jiří, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Hynek Jiří, Ing. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Hynek Jiří, Ing. (UIFS FIT VUT)

Aktuální informace


* This course is prepared for incoming Erasmus+ students only, and it is instructed in English.
* This course will be open if a certain/sure minimum of enrolled students is at least five students.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.

Cíle předmětu

Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Ziskat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelská znalost práce s WWW. Schopnost pracovat OS Windows nebo Linux. Práce s textovým editorem. Základy programování.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Jiří Kosek: HTML -- tvorba dokonalých WWW stránek -- podrobný průvodce. Grada Publishing 1998. 296 stran. ISBN 80-7169-608-0

Osnova přednášek

 • Internet a služba WWW, principy, adresování, umístění dokumentů
 • Úvod do jazyka HTML - základní prvky
 • Jazyk HTML, pokročilé prostředky prezentace
 • Vizuální nástroje pro tvorbu stránek
 • Kaskádové styly a jejich začlenění do HTML
 • Pokročilé vlastnosti kaskádových stylů
 • JavaScript - nutné základy
 • Jazyk XHTML - principy, rozdíly oproti HTML
 • Interakce s uživatelem
 • Návrh prezentace, navigační struktura
 • Různé aspekty volby technologie a optimalizace
 • Přístupnost webových stránek
 • Optimalizace pro vyhledávače

Osnova počítačových cvičení

 • Úvod do Internetu a sítí, adresování, umístění dokumentů
 • Jazyk HTML
 • Kaskádové styly
 • JavaScript
 • Volba formy a poskytovatele umístění prezentace
 • Samostatné řešení projektů

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Základní prezentace v HTML
 • Pokročilá prezentace s využitím XHTML, CSS a JavaScriptu

Průběžná kontrola studia

 • Dva testy během semestru - 40 bodů
 • Dva samostatné projekty - 60 bodů

Podmínky zápočtu

Získání nejméně 50 bodů v průběhu semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Stpřednáškavýuky A112 07:0008:50 INTE xx
Nahoru