Detail předmětu

Praktické aspekty vývoje software

IVS Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Základní koncepty použití unixové filosofie při vlastním programování, role testování kódu a vývoj řízený testy, vytváření komponentově orientovaného kódu, odhalování výkonnostních problémů, distribuovaná správa verzí, možnosti paralelizace výpočtů, zpracování velkých objemů dat, praktické zkušenosti vývojářů z firem.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

30 půlsemestrální test, 70 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Doležal Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Malík Viktor, Ing. (UITS FIT VUT)
Regéciová Dominika, Ing. (UIFS FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Švec Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)

Cvičící

Bartl Vojtěch, Ing. (UPGM FIT VUT)
Dočekal Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Doležal Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Fajčík Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kadlubiak Kristián, Ing. (UPSY FIT VUT)
Rydlo Štěpán, Ing. (UITS FIT VUT)
Sakin Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Veigend Petr, Ing. (UITS FIT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními přístupy k vývoji software, po úspěšném zvládnutí předmětu se budou lépe schopni začlenit do týmů pracujících nad společným kódem, budou moci demonstrovat znalosti nástrojů usnadňujících vznik výkonného a správně dokumentovaného kódu, stejně jako aplikací, které budou odpovídat potřebám koncových uživatelů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí řešit projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských nástrojů, které se používají v reálném prostředí softwarových týmů.

Cíle předmětu

Poznat praktické aspekty vývoje programového vybavení v týmu, porozumět principům aplikací, které usnadňují vytváření a dokumentování projektů skládajících se z komponent, seznámit se možnostmi snadného prototypování grafických uživatelských rozhraní, pochopit předpoklady vzniku úspěšného svobodného software a měření upotřebitelnosti.

Proč je předmět vyučován

Předmět IVS vznikl jako přípravný kurz pro spolupráci studentů na výzkumu na FIT. Studentům poskytne nadhled nad celým procesem vývoje SW od plánování, přes návrh, implementaci a testování až po finální nasazení produktu u zákazníka. Absolvent předmětu bude vědět, co jednotlivé fáze vývoje SW obnášejí a jaké se v nich používají nástroje, což mu mimo jiné umožní lepší orientaci při výběru jeho specializace a dalších volitelných předmětů. Podstatnou součástí předmětu je i příprava studentů k týmové spolupráci na vývoji SW a seznámení s nástroji pro správu verzí, protože to jsou základní znalosti a dovednosti pro vývoj jakéhokoliv většího SW.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Ken Schwaber, Mike Beedle: Agile Software Development with Scrum. Addision-Wesley, 2002.
 • S. A. Babkin: The Practice of Parallel Programming. Create Space, 2010. https://www.createspace.com/3438465
 • BATH, Graham a Judy MCKAY. The software test engineer's handbook. Santa Barbara: Rocky Nook, 2008, xviii, 397 s. ISBN 978-1-933952-24-6.
 • STEPHENS, Matt a Doug, ROSENBERG. Testování softwaru řízené návrhem. Brno: Computer Press, 2011, 336 s. : il., portréty. ISBN 978-80-251-3607-2.

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvod, praktická pravidla pro psaní udržovatelného kódu, refaktorizace a efektivní využití IDE
 2. Testování software, TDD (Test-Driven Development) a jeho použití při vývoji v týmu
 3. Týmová spolupráce, komunikace, sdílení dat v týmu, základy návrhu a plánování projektu
 4. Systémy pro distribuovanou správu verzí, GIT
 5. Typy dokumentace, generování programové dokumentace z kódu, identifikace existujících komponent a využívání knihoven dostupných na různých platformách
 6. Sestavení programů, Make, Cmake a Qmake
 7. Uživatelská rozhraní
 8. Debugging, bugtracking a QA
 9. Půlsemestrální test
 10. Nasazení programů
 11. Urychlování výpočtů, možnosti paralelizace a profiling
 12. Programovací jazyky a paradigmata, SWIG a práce se starším kódem
 13. Přednáška pozvaných expertů z firemní praxe

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Definice testů (18 bodů)
 2. Projekt zaměřený na spolupráci v týmu (52 bodů)

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test (30 bodů)
 • Projekty (celkem 70 bodů)

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 50 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Poostatní2020-06-08 G202 11:0019:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT Obhajoby projektů
Útpřednáškavýuky D0206 D105 08:0009:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útostatní2020-06-09 G202 14:0019:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT Obhajoby projektů
Stostatní2020-06-10 G202 15:0019:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT Obhajoby projektů
Čtostatní2020-06-11 G202 14:0019:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT Obhajoby projektů
ostatní2020-06-12 G202 09:0018:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT Obhajoby projektů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru