Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Zobrazovací systémy v lékařství

IZSL FEKT VUT AZSL Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Základy teorie procesu zobrazení a obecné kvantitativní hodnocení jeho kvality. Stěžejní fyzikální a technické aspekty konstrukce konkrétních zobrazovacích systémů s přímou a nepřímou syntézou obrazu a používaná hodnocení jejich základních vlastností.

Garant předmětu

Schwarz Daniel, doc. Ing. , Ph.D. (UBMI FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Drastich Aleš, Doc. Ing., CSc. (UBMI FEKT VUT)
Schwarz Daniel, doc. Ing. , Ph.D. (UBMI FEKT VUT)

Cvičící

Schwarz Daniel, doc. Ing. , Ph.D. (UBMI FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Umožní studentům získat přehled o současných fyzikálních a technických možnostech zobrazení vícerozměrných polí fyzikálních veličin používaných v lékařské diagnostice a terapii.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s fyzikálními a technickými principy konstrukce nejdůležitějších zobrazovacích modalit používaných v lékařství.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Středoškolské znalosti fyziky, matematiky a fyziologie.

Literatura studijní

 • Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy. Skriptum FEI VUT v Brně, 2001
 • Drastich, A.: Tomografické zobrazovací systémy. Skriptum FEKT VUT v Brně, 2004
 • Zuna, I., Poušek, L.: Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice. Skriptum ČVUT Praha, 2000
 • Zang-Hee, Cho., Jones, Joi, P., Singh Manbir.: Foundations of Medical Imaging. Wiley, 1993
 • Hendee, W, R., Ritenour, E,R.: Medical Imaging Physics, Wiley-Liss, 2002
 • Bushberg, J.T., Seibert, J. A., Leidhotl, E.M.jr., Boone J.M.: The Essential Physics of Medical Imaging, third edition. Wolters Kluwer - 2012. ISBN: 0781780578 (EN)

Osnova přednášek

Obecný proces zobrazení, principy konstrukce rtg projekčních a rekonstrukčních zobrazovacích systémů (CT RTG), planárních, SPECT a PET gama-zobrazovacích systémů, zobrazovacích systémů magnetické rezonance (MRI) a ultrazvukových zobrazovacích systémů (UZV).
 1. Úvod, signál, obrazový tok a jeho diskretizace, techniky sběru dat.
 2. Obecný zobrazovací proces a popis jeho kvality, základy číslicové zpracování obrazu.
 3. Konvenční projekční RTG ZS: Signál, principy konstrukce, hodnocení vlastností.
 4. Digitální projekční RTG ZS: Principy konstrukce, hodnocení vlastností.
 5. CT RTG ZS: Principy konstrukce, princip rekonstrukce obrazu z projekcí.
 6. CT RTG ZS: Hodnocení vlastností a trendy vývoje.
 7. MRI ZS: Signál, jev magnetické rezonance, principy konstrukce.
 8. MRI ZS: Princip rekonstrukce obrazu, hodnocení vlastností.
 9. Planární gamagrafe GAMA ZS: Signál, principy konstrukce, syntéza obrazu, hodnocení vlastností.
 10. SPECT ZS: Principy konstrukce, principy rekonstrukce, hodnocení vlastností.
 11. PET ZS: Signál, principy konstrukce, hodnocení vlastností.
 12. UZV ZS: Signál, principy konstrukce, syntéza obrazu, hodnocení vlastností.
 13. Jiné typy ZS používaných v lékařství (termovize, impedanční tomografie atd.).

Průběžná kontrola studia

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast při povinné počítačové výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru