Detail předmětu

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

I2C Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 4 kredity

Návrh rozšiřitelný sítí, VLAN sítě (VTP, DTP), redundance linek pomocí HSRP and VRRP. Agregace technologií EtherChannel. Protokoly STP, RSTP. Směrování pomocí EIGRP a OSPF. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Virtuální privátní sítě, filtrování ACL. Bezpečnost počítačových sítí a monitorování. Správa chyb.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 24 laboratoře, 36 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Materiály ke kurzům jsou na WWW stránkách Cisco Akademie na FIT, viz CCNA3CCNA4.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Návrh a implementace sítí LAN, zálohování linek pomocí HSRP, agregrace pomocí EtherChannel. Použití protokolů STP, RSTP a VTP. Konfigurace směrování OSPF a EIGRP.
Studenti se seznámí s různými technologie WAN sítí. Seznámí se s přenosem PPP, budou konfigurovat VPN sítě. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních, vytváření filtrovacích pravidel ACL a monitorování sítí. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Vytváření sítí LAN, redundance a zálohování spojení. VLAN sítě. Směrování pomocí EIGRP a OSPF. Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN, zálohováním linek pomocí HSRP a VRRP, agregaci linek technologií EtherChannel. Budou prakticky konfigurovat a spravovat VLAN sítě na přepínačích a směrovačích Cisco. Naučí se prakticky konfigurovat směrování OSPF a EIGRP pro sítě IPv4 a IPv6.
V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat komunikaci PPP, VPN sítě a filtrování ACL pro IPv4 i IPV6. Naučí se odstraňovat chyby v síťovém prostředí a používat nástroje typu SNMP, NetFlow a Syslog. Obsah předmětu pokrývá znalosti kurzů Cisco Akademie CCNA3 a CCNA4 Routing and Switching (R&S) verze 6.

Proč je předmět vyučován

Předmět je zaměřen na praktické dovednosti v konfiguraci počítačových sítí, konkrétně přepínačů a směrovačů. Hlavní důraz předmětu je na konfiguraci zařízení v laboratoři a zvládnutí operačního systému Cisco IOS. Předmět také připravuje na certifikační zkoušku CCNA Routing and Switching.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné ukončení kurzů CCNA 1 a CCNA 2 verze 6 (Routing and Switching).

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu NetAcad FIT a NetSpace.

Literatura referenční

 • Cisco Networking Academy: Scaling Networks v6 Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2018, ISBN  978-1-58713-434-0.
 • Cisco Networking Academy: Connecting Networks v6 Companion Guide. Indianapolis: Cisco Press, 2018, ISBN 978-1-58713-432-6.

Osnova přednášek

 1. Úvod do přepínání. Rozšířené sítě VLAN: protokoly VTP a DTP.
 2. Redundance spojení v LAN sítích, protokoly HSRP, VRRP, GLBP.
 3. Redundance v přepínaných sítích. Protokoly STP a RTSP.
 4. Směrovací protokol EIGRP. Pokročilejší nastavení.
 5. Směrování OSPF pro jednu oblast.
 6. Směrování OSPF pro více oblastí.
 7. Přehled WAN technologií.
 8. Protokol PPP.  
 9. Vzdálený přístup, sítě VPN, tunelování GRE, protokol eBGP.
 10. Filtrování ACL pro IPv4 a IPv6.
 11. Zabezpečení a monitorování sítí, kvalita služeb.
 12. Virtualizace, IoT, sítě SDN. Odstraňování chyb.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Opakování CCNA2.
 2. VLAN technologie: VTP, DTP, přepínání L3.
 3. Technologie EtherChannel.
 4. Redundantní spojení pomocí HSRP a GLBP.
 5. Protokol STP.
 6. Směrování EIGRP.
 7. Směrování OSPFv2 a OSPFv3.
 8. OSPF pro více oblastí.
 9. Sériová komunikace PPP, konfigurace zapouzdření a autentizace.
 10. Vytváření tunelu GRE. Směrování eBGP.
 11. Tunelování IPv6 over IPv4, SPAN.
 12. Filtrování ACL.
 13. Konfigurace SNMPv2, SNMPv3, Syslog, IP SLA.

Průběžná kontrola studia

 • Opakovací test na laboratořích (max. 36 bodů)
 • Aktivní práce v laboratoři (max. 24 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA3 (max. 15 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA3 (max. 5 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA4 (max. 15 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA4 (max. 5 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy a složit praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%.

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit,
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky G202 O203 13:0014:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útlaboratořvýuky O203 10:0011:50 3BIT

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru