Detail předmětu

Španělština: začátečníci 2/2

JS1 Ak. rok 2019/2020 letní semestr 3 kredity

Komunikativní předmět španělštiny pro začátečníky zahrnuje nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích, čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video. Předmět je pokračovací pro úspěšný JS1/1-ZS.

Garant předmětu

Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základy komunikace v běžném životě, vč. základů gramatiky.

Cíle předmětu

Základy španělštiny.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JS1/1-ZS.

Literatura studijní

 • Prokopová, L.: Španělština pro samouky, LEDA
 • Kolektiv: VEN 1, Edelsa, S.A., Madrid, Espana
 • Videokursy Este País, Viaje al Espanol
 • Králová+kol.: Fiesta 1, neueva edición, vyd. Fraus, 2010

Literatura referenční

 • Prokopová, L.: Španělština pro samouky, LEDA
 • Kolektiv: VEN 1, Edelsa, S.A., Madrid, Espana
 • Videokursy Este País, Viaje al Espanol
 • Králová+kol.: Fiesta 1, neueva edición, vyd. Fraus, 2010

Osnova numerických cvičení

 1. Program předmětu, úvod do španělského jazyka, jeho význam
 2. Výslovnost, představování se, děkování
 3. Přízvuk, rody a členy
 4. Kdo/co je to? osobní zájmena, tykání, vykání
 5. Profese, množné číslo, slovesa na -ar
 6. Národnosti, pády, předložky, sloveso býti
 7. Intonace, slovesa na -er a -ir, nepravidelná slovesa
 8. Rodina a věk, přechylování, rodové dvojice
 9. Číslovky do 10, sloveso venir, opakování
 10. Přátelé, popis, vlastnosti, přídavná jména a jejich krácení
 11. Vlastnictví, nutnost, tener, kvantifikace, přivlast. zájmena
 12. Opakování
 13. Semestrální test za zimní semestr 
 14. Opakování ZS, sloveso estar
 15. Telefonování, rozdíl ser-estar, vyjadřování záporu
 16. Mexico, ukazovací zájmena
 17. Povinnost, potřeba, hay que x tener que
 18. Doprava, nepravidelná slovesa ir, oír
 19. Rozkazovací způsob kladný, zdvořilý rozkaz
 20. Udávání času, procvičování, číslovky 11 - 30
 21. Základy tech. terminologie, nepravidelná slovesa
 22. Denní režim, zvratná slovesa
 23. Základy tech. terminologie, krácení vět infinitivem
 24. Účelový infinitiv, dokončení číslovek, míry, váhy, měny
 25. Opakování
 26. Semestrální test za letni semestr

Průběžná kontrola studia

Opakovací testy.

Kontrolovaná výuka

Závěrečná zkouška má min. 30 a max. 60 bodů.

Podmínky zápočtu

Semestrální testy - minimální počet bodů za semestr je 10 bodů (maximum je 20 bodů).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
cvičenívýuky T10/327 11:0012:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Borecká

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru