Detail předmětu

Kódování a komprese dat

KKO Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Úvod do teorie komprese dat. Ztrátové a bezztrátové metody, adaptivní metody, statistické - Huffmanovo a aritmetické kódování, slovníkové metody LZ77, LZ78, transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace. Obvodová podpora komprese dat.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teoretický základ moderního přístupu ke snížení redundance v datech.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Význam moderních forem komprese dat.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními kompresními technikami, metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat, jejich účinností a obvodovou podporou komprese dat.

Proč je předmět vyučován

Komprese představuje jednu z typických operací prováděných nad daty a to nejen pro potřeby zvýšení kapacity úložiště, ale také snížení latence přenosu, zvýšení kapacity přenosové linky a podobně. Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled kompresních technik a jejich vlastností tak, aby mohli tuto znalost dále aplikovat při řešení problémů v praxi.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost činnosti základních jednotek počítače. 

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály a studijní opory v elektronické formě.

Literatura referenční

 • Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Fifth Edition, 2017, ISBN 978-0-12809-474-7
 • Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Fourth Edition, Springer 2007, ISBN 978-1-84628-605-5
 • Sayood, K.: Lossless Compression Handbook,  2003, ISBN 978-0-12620-861-0

Osnova přednášek

 • Úvod do teorie komprese.
 • Základní kompresní metody.
 • Statistické a slovníkové metody.
 • Huffmanovo kódování.
 • Huffmanovo adaptivní kódování.
 • Aritmetické kódování. Komprese textu.
 • Ztrátové a bezztrátové komprese dat.
 • Slovníkové metody, LZ77, LZ78.
 • Varianty LZW.
 • Transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace.
 • Další metody.
 • Obvodová podpora pro kompresi dat, MXT.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální zadání projektů.

Průběžná kontrola studia

Vypracování projektu s prezentací.

Podmínky zápočtu

Vypracování projektu s prezentací. Min 10 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky D0207 09:0010:50 1MIT MBS MPV

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru