Detail předmětu

Kultura projevu a tvorba textů

IKPT Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Předmět nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.

Aktuální informace


Em., 2019-04-10:
Úvodní orientační informace, dokud nebudou z UJAZ/FEKT dodány aktualizované dokumenty.
* Výuka je na FEKT v předmětu XKPT společně s tamními studenty.Podrobnější informace získáte u Ing. Jílka nebo paní Purové.
Poznámka: Do jaké míry bude OSVĚDČENÍ O PEDAGOGICKÉ ZPůSOBILOSTI využitelné pro nástup do pozice učitel, o tom se informujte na MŠMT.
Em., 2018-04-24:
Došly podmínky pro získání OSVĚDČENÍ O PEDAGOGICKÉ ZPůSOBILOSTI v ak.r. 2018/2019:
> Část 1 podmínek.
> Část 2 podmínek.
> Etika pro učitele.
> Práce s projekty.
> Základy sociologie.

Em., 2019-05-25: Snad bude toto propadliště postupně aktualizováno.

Garant předmětu

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Kabinet doplňujícího pedagogického studia (KDPS UJAZ FEKT VUT)

Přednášející

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)
Pavlíčková Jana, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Švandová Magdalena, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Principy vedení efektivní komunikace, normy společenské etikety, historie řečnictví, zásady hlasové hygieny, postup a realizace formální prezentace, psaní osobní korespondence, normy tvorby učebních textů.

Cíle předmětu

Absolvování předmětu vede k osvojení základních norem společenské etikety, rozšíření rejstříku vlastních komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti mluveného i psaného projevu, to vše se zřetelem k využití ve výchovně vzdělávací praxi.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Literatura studijní

 • Wieke, T.: Rétorika v praxi. Praha, REBO Productions, 2005.
 • Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003.
 • Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.
 • Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press, 1995.
 • Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985.
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství, 1992.
 • Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar, 1995.
 • Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995.
 • Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha, 1996.
 • Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha, 2000.
 • Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel, 1992.
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
 • Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
 • Morris, D.: Body Talk. Praha, Ivo Železný, 1999.
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz

Literatura referenční

 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing, 1993.
 • Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada, 1995.
 • Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002.
 • Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001.

Osnova přednášek

 1. Komunikace
 2. Společenská etiketa
 3. Rétorika
 4. Prezentace
 5. Tvorba textů

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuální prezentace
 2. Skupinová firemní prezentace nebo výuka

Průběžná kontrola studia

Prezence na výuce v rozsahu 75 %.

Podmínky zápočtu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útcvičenívýuky T12/SD1.48 17:0020:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Švandová
Stcvičenívýuky T12/SD1.48 12:0015:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlíčková
Stcvičenívýuky T12/SD1.49 17:0020:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Švandová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru