Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Kultura projevu a tvorba textů

IKPT Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Předmět nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.

Garant předmětu

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

KDPS UJAZ FEKT VUT

Přednášející

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Fiľová Petra, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)
Pavlíčková Jana, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Švandová Magdalena, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)
Tenklová Lenka (UJAZ FEKT VUT)

Aktuální informace


Em., 2019-04-10:
Úvodní orientační informace, dokud nebudou z UJAZ/FEKT dodány aktualizované dokumenty.
* Výuka je na FEKT v předmětu XKPT společně s tamními studenty.Podrobnější informace získáte u Ing. Jílka nebo paní Purové.
Poznámka: Do jaké míry bude OSVĚDČENÍ O PEDAGOGICKÉ ZPůSOBILOSTI využitelné pro nástup do pozice učitel, o tom se informujte na MŠMT.
Em., 2018-04-24:
Došly podmínky pro získání OSVĚDČENÍ O PEDAGOGICKÉ ZPůSOBILOSTI v ak.r. 2018/2019:
> Část 1 podmínek.
> Část 2 podmínek.
> Etika pro učitele.
> Práce s projekty.
> Základy sociologie.>.

Em., 2019-05-25: Snad bude toto propadliště postupně aktualizováno.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Principy vedení efektivní komunikace, normy společenské etikety, historie řečnictví, zásady hlasové hygieny, postup a realizace formální prezentace, psaní osobní korespondence, normy tvorby učebních textů.

Cíle předmětu

Absolvování předmětu vede k osvojení základních norem společenské etikety, rozšíření rejstříku vlastních komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti mluveného i psaného projevu, to vše se zřetelem k využití ve výchovně vzdělávací praxi.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.

Literatura studijní

 • Wieke, T.: Rétorika v praxi. Praha, REBO Productions, 2005.
 • Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003.
 • Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.
 • Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press, 1995.
 • Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985.
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství, 1992.
 • Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar, 1995.
 • Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995.
 • Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha, 1996.
 • Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha, 2000.
 • Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel, 1992.
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
 • Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
 • Morris, D.: Body Talk. Praha, Ivo Železný, 1999.
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz

Literatura referenční

 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing, 1993.
 • Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada, 1995.
 • Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002.
 • Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001.

Osnova přednášek

 1. Komunikace
 2. Společenská etiketa
 3. Rétorika
 4. Prezentace
 5. Tvorba textů

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuální prezentace
 2. Skupinová firemní prezentace nebo výuka

Průběžná kontrola studia

Prezence na výuce v rozsahu 75 %.

Podmínky zápočtu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útcvičenívýuky T12/SD1.48 17:0020:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Švandová
Stcvičenívýuky T12/SD1.48 12:0015:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlíčková
Stcvičenívýuky T12/SD1.49 17:0020:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Švandová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru