Detail předmětu

Multimédia

MUL Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Bařina David, Ing., Ph.D. (FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 10 cvičení, 29 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Polok Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Proč je předmět vyučován

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Literatura studijní

 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X 
 • Studijní opora "Multimédia" ke stažení

Literatura referenční

 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Yun Q. Shi, Huifang Sun. Image and Video Compression for Multimedia Engineering: Fundamentals, Algorithms, and Standards. CRC Press, 1999. ISBN 978-1-4200-4979-8
 • John Watkinson. The MPEG Handbook. CRC Press, 2012. ISBN 978-1-136-02898-6
 • Iain E. G. Richardson. H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia. John Wiley & Sons, 2003. ISBN 978-0-470-86960-7
 • David Salomon, Giovanni Motta. Handbook of Data Compression. Springer, 2010. ISBN 978-1-84882-902-2

Osnova přednášek

 1. Úvod do multimédií, multimediální periferní zařízení, přehled potřebných prerekvizit
 2. Vztah zpracování signálu a multimédií, příklady
 3. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem
 4. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem
 5. Windows API pro práci se zvukem a videosignálem I 
 6. Windows API pro práci s videosignálem II, rastrové operace
 7. Formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování
 8. Komprese obrazu a videosekvencí
 9. Komprese zvuku
 10. Rozhraní DirectX - rastrové operace
 11. Rozhraní DirectX - zvuk
 12. Rozhraní OpenGL - rastrové operace
 13. Programátorská rozhraní pro programování multimédií

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
 2. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 3. Rastrové operace Windows API
 4. Zpracování videosekvencí
 5. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Stpřednáškavýuky E112 14:0015:50 1MIT 2MIT MGM xx
Čtpoč. labvýuky N204 N205 08:0009:50 1MIT 2MIT xx
Čtpoč. labvýuky N204 N205 10:0011:50 1MIT 2MIT xx
Čtpoč. labvýuky N204 N205 13:0014:50 1MIT 2MIT xx
Čtpoč. labvýuky N204 N205 15:0016:50 1MIT 2MIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru