Detail předmětu

Multimédia (v angličtině)

MULe Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Bařina David, Ing., Ph.D. (FIT VUT)

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 9 cvičení, 30 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Aktuální informace


* This course is prepared for incoming Erasmus+ students only, and it is instructed in English.
* This course will be open if a certain/sure minimum of enrolled students is at least five students.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Literatura studijní

 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X

Literatura referenční

 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7

Osnova přednášek

 1. Úvod do multimédií, vztah zpracování signálu a multimédií, struktury zpracování signálu (Zemčík, 10.2.2009, slajdy)
 2. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem (Zemčík, 17.2.2009, slajdy)
 3. ... bude doplněno ...
 4. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem (Zemčík, 3.3.2009 slajdy)
 5. Windows API pro práci se zvukem a videosignálem I (Žák, 10.3.2009 slajdy)
 6. Windows API pro práci s videosignálem II, rastrové operace (Zemčík 17.3.2009 slajdy)
 7. Formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování (Řezníček 24.3.2009, slajdy)
 8. Komprese obrazu a videosekvencí (Řezníček 31.3.2009, slajdy)
 9. Komprese zvuku (Zemčík? 7.4.2009, slajdy)
 10. Rozhraní DirectX - rastrové operace (Jošth? 14.4.2009, slajdy)
 11. Rozhraní DirectX - zvuk (Jošth? 14.4.2009, slajdy)
 12. Rozhraní OpenGL - rastrové operace (Láník 21.4.2009, saljdy)
 13. Programátorská rozhraní pro programování multimédií (Zemčík? 28.4.2009)

Osnova počítačových cvičení

Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami (0. cvičení)
 1. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 2. Rastrové operace Windows API
 3. Zpracování videosekvencí
 4. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 5. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
přednáškavýuky E104 14:0015:50 1EIT 2EIT INTE MGMe xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru