Detail předmětu

Desktop systémy Microsoft Windows

IW1 Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

 • Úvod do administrace Window.
 • Úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy.
 • Úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP.
 • Administrace Windows: uživatelské účty, user right management, souborové systémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace softwaru.
 • Vzdálená správa a Remote Desktop.
 • Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon.
 • Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows Deployment Services, Windows Update.
 • Ukázky skriptování administrativních úkolů.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

55 zkouška, 25 půlsemestrální test, 20 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Solár Peter, Ing. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Solár Peter, Ing. (UIFS FIT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti desktop systémů Microsoft Windows.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o desktop systémech Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti technologií Windows i počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft Certified Professional (MCP) na desktop systémy.

Proč je předmět vyučován

Tento předmět je prakticky orientovaný, přičemž ale staví na získaných teoretických znalostech z předmětů z oblastí operačních systémů, počítačových sítí, bezpečnosti a dalších. Naučíte se, jak se nastavují počítačové sítě v prostředí Windows, jejich zabezpečení, instalace a nastavení operačních systémů, ale též řešení problémů při provozu.

Úspěšný absolvent je schopen získat mezinárodní certifikaci Microsoft, což mu může pomoci při získání budoucího zaměstnání.


Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelské ovládání Microsoft Windows.

Literatura studijní

 • Bettany, A., Warren, A.: Exam Ref 70-697 Configuring Windows Devices 2nd Edition
 • Exam Ref 70-698 Installing and Configuring Windows 10, 2nd Edition
 • Panek, W.: MCSA Microsoft Windows 10 Study Guide: Exam 70-697
 • Panek, W.: MCSA Microsoft Windows 10 Study Guide: Exam 70-698
 • McLean, I., Thomas, O.: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-680): Configuring Microsoft Windows 7, Microsoft Press, 2009
 • Tulloch, M., Northrup, T., Honeycutt, J., Wilson, E., The Windows 7 Team at Microsoft: Windows 7 Resource Kit, Microsoft Press, 2009
 • Bott, E., Siechert, C., Stinson, C.: Mistrovství v Microsoft Windows 7, Computer Press, 2010
 • Russinovich, M. E., Solomon, D. A., Ionescu, A.: Windows Internals, Fifth Edition, Microsoft Press, 2010
 • Regan, P.: MCTS 70-680 Exam Cram: Microsoft Windows 7, Configuring, Que, 2011
 • Windows 7 Technical Library:http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd349342.aspx

Literatura referenční

 • Bettany, A., Warren, A.: Exam Ref 70-697 Configuring Windows Devices 2nd Edition
 • Exam Ref 70-698 Installing and Configuring Windows 10, 2nd Edition
 • Panek, W.: MCSA Microsoft Windows 10 Study Guide: Exam 70-697
 • Panek, W.: MCSA Microsoft Windows 10 Study Guide: Exam 70-698

Osnova přednášek

 1. Instalace a upgrade, migrace uživatelských dat.
 2. Vytváření obrazů systému, správa virtuálních disků.
 3. Správa a nasazování obrazů systému.
 4. Nastavení sítě (protokoly IPv4 a IPv6, nástroje pro správu sítě, bezdrátové sítě).
 5. Windows Firewall, vzdálená správa a kompatibilita aplikací.
 6. Sdílení a zabezpečení zdrojů (sdílení souborů a tiskáren, soubory offline, NTFS oprávnění, EFS, BitLocker).
 7. Půlsemestrální test.
 8. Autentizace a autorizace, řízení uživatelských účtů (UAC), omezování aplikací.
 9. Správa zařízení, disků a napájení.
 10. Monitorování a výkon, WMI.
 11. Zálohování a obnova dat.
 12. BranchCache, DirectAccess a VPN spojení.
 13. Windows Update a Internet Explorer.

Osnova počítačových cvičení

 1. Instalace Windows, upgrade, migrace.
 2. Windows deployment.
 3. Sítě, Windows Firewall, vzdálená správa.
 4. NTFS, EFS, Sdílení.
 5. UAC, Omezování aplikací, Správa disků.
 6. Monitorování a výkon, Zálohování a obnova.

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná. Cvičení lze nahradit v libovolném jiném termínu (nelze ovšem garantovat volné místo v učebně - přednost mají zapsaní studenti).

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je potřeba min. 20 bodů ze semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popoč. labvýuky P93/B0302007 12:0013:50
Popoč. labvýuky P93/B0302007 14:0015:50
Popoč. labvýuky P93/B0302007 16:0017:50
Útpoč. labvýuky P93/B0302007 07:0008:50
Stpoč. labvýuky P93/B0302007 10:0011:50
Stpoč. labvýuky P93/B0302007 12:0013:50
Stpřednáškavýuky E112 18:0019:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Čtpoč. labvýuky P93/B0302007 07:0008:50
Čtpoč. labvýuky P93/B0302007 12:0013:50
Čtpoč. labvýuky P93/B0302007 14:0015:50
Čtpoč. labvýuky P93/B0302007 16:0017:50

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru