Detail předmětu

Serverové systémy Microsoft Windows

IW2 Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

 • Hlubší problematika TCP/IP, routing, NAT, Windows Firewall.
 • Active Directory: účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote Installation Services, Windows Deployment service.
 • Zálohování a obnova systému, záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware.
 • Internet Information Services. Úvod do problematiky bezpečnosti a kryptografie, EFS. Úvod do problematiky IPSec a VPN (PPTP a L2TP).

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

55 zkouška, 25 půlsemestrální test, 20 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Solár Peter, Ing. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Solár Peter, Ing. (UIFS FIT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti serverových systémů Microsoft Windows.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o Microsoft Windows Server. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti serverových technologií na bázi MS Windows a počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft MCP, MCITP.

Proč je předmět vyučován

Tento předmět navazuje na kurz IW1, tentokrát je však orientován na oblast Windows Serverů. Je prakticky orientovaný, přičemž ale staví na získaných teoretických znalostech z předmětů z oblastí operačních systémů, počítačových sítí, bezpečnosti a dalších. Naučíte se, jak se nastavují počítačové sítě v prostředí Windows, jejich zabezpečení, instalace a nastavení operačních systémů, ale též řešení problémů při provozu.

Úspěšný absolvent je schopen získat mezinárodní certifikaci Microsoft, což mu může pomoci při získání budoucího zaměstnání.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelské ovládání Windows, základy administrace a sítí, například z předmětu IW1.

Literatura studijní

 • Dauti, Bekim. Windows Server 2016 Administration Fundamentals. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
 • Petr Šetka: Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003 Ze začínajícího správce expertem. ISBN: 80-251-0036-7
 • Francis, Dishan. Mastering Active Directory : automate tasks by leveraging PowerShell for Active Directory Domain Services 2016. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017. 
 • Moskowitz, Jeremy. Group policy : fundamentals, security, and the managed desktop. Indianapolis, Ind: Wiley, 2010.
 • Thomas, Orin. Inside out : Windows Server 2016. Microsoft, 2016.

Literatura referenční

 • Dauti, Bekim. Windows Server 2016 Administration Fundamentals. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
 • Petr Šetka: Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003 Ze začínajícího správce expertem. ISBN: 80-251-0036-7
 • Francis, Dishan. Mastering Active Directory : automate tasks by leveraging PowerShell for Active Directory Domain Services 2016. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017. 
 • Moskowitz, Jeremy. Group policy : fundamentals, security, and the managed desktop. Indianapolis, Ind: Wiley, 2010.
 • Thomas, Orin. Inside out : Windows Server 2016. Microsoft, 2016.

Osnova přednášek

 1. Instalace a upgrade systému, minimální systémové požadavky, instalace a upgrade, RIS, WDS, sysprep a riprep - serverová část, instalace a nastavení RIS, ostatní imaging software třetích stran
 2. Hardware a výkon serveru, podpora serverového hardware, RAID, odlišnosti hardware od stanic, více procesorová podpora. Správce zařízení Botlencsk subsystems - procesor, paměť, disk, síť, Task manager, System monitor a Performance logs and alerts konzole
 3. Windows update services, distribuce nastavení pomocí skriptů, GPO apod., metody deploymentu hotfixů, instalace a požadavky WUS (SUS), administrace WUS, MBSA
 4. Síťové služby serveru (DHCP, TCP/IP), scopes, přidělované parametry, výpůjčky a rezervace
 5. Jmenné služby serveru (WINS a DNS), princip DNS, typy záznamů, root servery, aktualizace záznamů
 6. Architektura Active directory, využití, podmínky, vlastnosti AD. Pojmy: Sites, forest, domain, domain tree, Global katalog. Instalace AD a povýšení serveru na DC / member server
 7. Doménové účty a skupiny, výchozí nastavení skupin na serveru a v doméně, vlastnosti, výchozí zabezpečení uživatelského účtu v doméně, správa uživatelských účtů a skupin v AD (distribution a security skupiny), mandatory profil a roaming profil, Přidávání a správa stanic v doméně canonical name
 8. Distributed file system (DFS), strukturování zdrojů, distribuce
 9. Group policy objects (GPO), Gpupdate, gpmc, Security Configuration Tool Set.
 10. Internet information services (IIS), Web, virtuální adresáře, podpora skriptování, nastavení
 11. Řešení problémů přístupu k síťovým zdrojům, diskové kvóty, oprávnění, výpadky sítě
 12. Zálohování a obnova, automatická obnova, shadow copies, zálohování a obnova síťových služeb
 13. Terminal services a vzdálená správa systému, možnosti vzdálené správy, terminal servicec licencing, Remote desktop a řízení relací.

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná. Cvičení lze nahradit v libovolném jiném termínu (nelze ovšem garantovat volné místo v učebně - přednost mají zapsaní studenti).

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je potřeba min. 20 bodů ze semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky G202 15:0016:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Stpoč. labvýuky P93/B0302007 11:0012:50

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru