Detail předmětu

Síťové technologie Microsoft Windows

IW3 Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NAT, routing, Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS (HTTPS). IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Remote Desktop Services. Network Access Protection.
Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). WDS.
SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

52 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti síťových technologií na bázi MS Windows.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o síťovém prostředí Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii počítačových sítí a operačních systémů. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti síťových a serverových technologií na bázi Microsoft Windows Server 2016. Dále pak získat základní znalosti ze správy SQL Serveru.

Proč je předmět vyučován

Chcete získat opravdu hluboké znalosti z Windows sítí, nastavování firewallů, ActiveDirectory, ale též aplikačních serverů SQL, Exchange a další? Pak jsou právě kurzy IW3 a IW4 pro vás.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětů IW1 a IW2.

Literatura studijní

 • Francis, Dishan. Mastering Active Directory : automate tasks by leveraging PowerShell for Active Directory Domain Services 2016. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017.
 • Assaf, William, et al. SQL server 2017 administration inside out. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2018.
 • Isakov, Victor. Exam ref 70-764 administering a SQL database infrastructure.  Pearson Education, 2018.

Literatura referenční

 • Francis, Dishan. Mastering Active Directory : automate tasks by leveraging PowerShell for Active Directory Domain Services 2016. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017.
 • Assaf, William, et al. SQL server 2017 administration inside out. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2018.
 • Isakov, Victor. Exam ref 70-764 administering a SQL database infrastructure.  Pearson Education, 2018.

Osnova počítačových cvičení

 1. Routing, DHCP, Windows Firewall
 2. rozdíl mezi ICS a NAT, NAT, RIP, WDS, OPSF, DNS, (WINS)
 3. Certifikáty, certifikační autorita, EFS, šifrování emailu,
 4. Remote Access Connection, autorizace, RADIUS (IAS), demand-dial routing
 5. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3.
 6. Active Directory: úvod, struktura, role
 7. Active Directory: účty, skupiny
 8. Active Directory: trusty, replikace
 9. Active Directory: kerberos, LDAP
 10. SQL Server: Instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer
 11. SQL Server: Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy
 12. SQL Server: Vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky),
 13. SQL Server: Replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Kontrolovaná výuka

Všechny formy výuky jsou nepovinné. Cvičení lze nahradit v libovolném jiném termínu, nemůžeme vám však garantovat volné místo. V případě potřeby se obraťte na cvičícího nebo garanta. Minimum ze zkoušky provedené v teoretické i praktické formě je 10 bodů z 60-ti možných. 

Podmínky zápočtu

Všechny formy výuky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru