Detail předmětu

Programování v .NET a C#

IW5 Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy, třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, WPF a WinForms, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky. WPF: styly, zdroje, databinding. Přístup k vlastnostem operačního systému, vlákna, lokalizace a aplikační nastavení. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Entity framework, LINQ. Aktivní webové stránky ASP .NET, formuláře. ASP .NET, aktivní obsah, XML. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services. Efektivní vývoj, unit testing, dokumentace.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Dybal Martin (FIT VUT)
Jašek Roman, Ing. (UPGM FIT VUT)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)
Pokorný Jiří, Ing. (ApS Brno)
Švikruha Patrik, Ing. (FEKT VUT)

Cvičící

Dybal Martin (FIT VUT)
Jašek Roman, Ing. (UPGM FIT VUT)
Jašek Tibor, Ing. (FIT VUT)
Jež Adam, Ing. (FIT VUT)
Mrnuštík Michal, Bc. (FIT VUT)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS FIT VUT)
Švikruha Patrik, Ing. (FEKT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.

Cíle předmětu

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Proč je předmět vyučován

Toto je náročný, ryze prakticky orientovaný kurz v oblasti programování v .NET. Téma je velice široké, snažili jsme se vybrat témata, která se v praxi nejčastěji používají. Přednášky jsou realizovány za pomoci lidí z praxe - povětšinou senior programátorů, team leaderů a analytiků v nadnárodních firmách.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost objektového programování, jazyka C# a platformu .NET na úrovni kurzu ICS.

Literatura studijní

 • Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
 • Simon Robinson - C# Professional Programming
 • Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
 • Programátorské večery na ČVUT, http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=104&select=Programátorské%20večery
 • Albahari, Joseph, and Ben Albahari. C# 7.0 in a Nutshell : the definitive reference. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.
 • Posadas, Marino. Mastering C# and .NET framework : deep dive into C# and .NET architecture to build efficient, powerful applications. Birmingham: Packt, 2016.
 • Price, Mark J. C# 7.1 and .NET Core 2.0 - Modern Cross-Platform Development - Third Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
 • Rabaey, Jan M., Anantha P. Chandrakasan, and Borivoje Nikolic. Digital integrated circuits : a design perspective. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education, 2003.

Literatura referenční

 • Albahari, Joseph, and Ben Albahari. C# 7.0 in a Nutshell : the definitive reference. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.
 • Posadas, Marino. Mastering C# and .NET framework : deep dive into C# and .NET architecture to build efficient, powerful applications. Birmingham: Packt, 2016.
 • Price, Mark J. C# 7.1 and .NET Core 2.0 - Modern Cross-Platform Development - Third Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2017.
 • Rabaey, Jan M., Anantha P. Chandrakasan, and Borivoje Nikolic. Digital integrated circuits : a design perspective. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education, 2003.

Osnova přednášek

 1. Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód
 2. .NET CORE a .NET Standard
 3. WPF: styly, zdroje, databinding, multicast delegáty
 4. Přístup k vlastnostem operačního systému, vlákna, lokalizace a aplikační nastavení
 5. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader
 6. Entity framework - code-frirst, LINQ
 7. Entity framework - optimalizované použití
 8. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře
 9. ASP.NET, aktivní obsah, XML
 10. ASP.NET razor, MVC
 11. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services
 12. Efektivní vývoj, unit testing, dokumentace
 13. Profilování výkonu a paměti

Osnova ostatní - projekty, práce

Windows GUI aplikace
 • ADO.NET GUI aplikační rozhraní
 • ASP.NET aplikační rozhraní
 • Remoting

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná. Náhrada cvičení je možná dle individuální domluvy.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je odevzdání a obhájení projektů a získání nejméně 55 bodů ze 100.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky D0206 08:0009:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Pocvičenívýuky D0206 10:0011:50 2BIA 2BIB 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru