Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)

PDSe Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Aktivní síťové prvky a jejich funkce. Směrování dat. Zabezpečení provozu, detekce útoků na sítě. Komunikace VoIP. Monitorování počítačových sítí. Bezpečnost na transportní a aplikační vrstvě. P2P sítě. Blockchain.

Aktuální informace

This course is instructed in English, and it is intended for incoming Erasmus+ students and students in English MSc. program only.
The course starts on Tuesday, 4th February 2020.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zkouška

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 24 laboratoře, 21 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumět základů síťové komunikace a architektuře pokročilých síťových služeb. Seznámit se s principy bezpečnost a prostředky pro ochranu sítí proti bezpečnostním incidentům.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět principů počítačové komunikace a způsobům jejího zabezpečení. Analýza komunikace, detekce útoků. Monitorování a odstraňování chyb. Bezpečnost počítačové komunikace, ochrana soukromí. Pokročilé komunikační technologie.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy počítačových sítí, adresování IP, základní síťové služby: WWW, DHCP, DNS. Znalost Internetu. Základní konfigurace OS Unix.

Literatura studijní

 • Kurose, J.F., Ross, K. W: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Edition 7. Addison-Wesley, 2016.
 • Tanenbaum, Andrew S: Computer Networks, 5th Edition, Prentice Hall, 2010.
 • Santos, Omar, Stuppi, John: CCNA Security 210-260 Official Certification Guide. Cisco Press, 2015.

Literatura referenční

 • Kurose, J.F., Ross, K. W: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Edition 7. Addison-Wesley, 2016.
 • Tanenbaum, Andrew S: Computer Networks, 5th Edition, Prentice Hall, 2010.
 • Santos, Omar, Stuppi, John: CCNA Security 210-260 Official Certification Guide. Cisco Press, 2015.
 • Van Megellen, J., Madsen, L., Smith, J.: Asterisk. The Future of Telephony, 2nd Edition. O'Reilly, 2007.

Osnova přednášek

 1. Úvod do počítačových sítí. Základní konfigurace síťových zařízení.
 2. Statické a dynamické směrování. Směrovací algoritmy.
 3. Komunikace IPv6, tunelování provozu.
 4. Bezpečnost počítačových sítí na úrovni L2.
 5. Zabezpečení SSL/TLS. Certifikáty.
 6. Soukromí a anonymita na Internetu.
 7. Zabezpečení DNS.
 8. Přenos webového provozu.
 9. Monitorování sítí. Protokoly NTP, syslog, SNMP a NetFlow.
 10. Úvod do IP telefonie.
 11. Pokročilá IP telefonie.
 12. Sítě SDN.
 13. Blockchain.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Základní konfigurace síťových zařízení.
 2. Směrovací protokoly RIP a OSPF.
 3. Adresování a tunelování IPv6.
 4. Útoky na vrstvě L2: IP spoofing, ARP spoofing, atd.
 5. Analýza komunikace SSL/TLS.
 6. Soukromí a anonymita na Internetu.
 7. Zabezpečení DNS.
 8. Detekce uživatelů pomocí příznaků webového prohlížeče.
 9. Konfigurace SNMP, NetFlow a syslog.
 10. Základní konfigurace klienta IP telefonie. Analýza hovorů.
 11. Konfigurace serveru VoIP.
 12. Virtuální prostředí Mininet.
 13. Analýza blockchainu bitcoinů.

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Vypracování projektu.

Kontrolovaná výuka

Aktivní účast na laboratorních cvíčení, vypracování projektu, závěrečná zkouška. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky O203 08:0010:50 1EIT 2EIT INTE MGMe xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru