Detail předmětu

Pokročilé komunikační systémy

PKS Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Stav vývoje sítí: hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích. Teorie digitálních přenosových sítí, vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Teorie přenosových systémů SDH a PDH, Protokoly linkové vrstvy - HDLC, Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, ISDN protokoly, základní a doplňkové služby, Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1), Technologie xDSL, Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM, Moderní mobilní sítě - GPRS, EDGE, UMTS, LTE, Směrování v mobilních sítích, Pozemní digitální vysílání - DVB-T.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 6 hod. laboratoře, 7 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 12 laboratoře, 8 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.

Proč je předmět vyučován

Předmět připravuje studenta na řešení různých úloh v oblasti bezdrátové počítačové komunikace a mobilní síťové infrastruktury. 

Literatura studijní

 • Sauter, M.: From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Wiley; 3 edition, 2017.
 • Johnson, Ch.: Radio Access Networks for UMTS: Principles and Practice, Wiley, 2008.

Literatura referenční

 • Sauter, M.: From GSM to LTE-Advanced Pro and 5G: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Wiley; 3 edition, 2017.
 • Cox, Ch.:An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications, Wiley; 2 edition, 2014.
 • Corner D.E., Internetworking with TCP/IP, Pearson; 6 edition, 2013.
 • Posland, S.: Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions,  Wiley; 1 edition, 2009.

Osnova přednášek

 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích, Přenosová média.
 2. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 3. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
 4. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 5. Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 6. SIGTRAN
 7. Technologie xDSL
 8. GSM
 9. GPRS a EDGE
 10. UMTS
 11. LTE
 12. DVB-T

Osnova laboratorních cvičení

 1. Spektrální analýza signálů
 2. Analýza ISDN komunikace
 3. Analýza komunikace xDSL
 4. Analýza SIGTRAN komunikace
 5. Analýza GSM komunikace

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří

Kontrolovaná výuka

Bodovaná aktivní účast na laboratořích. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.

Podmínky zápočtu

Získání min. 15 bodů v průběhu semestru

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Pozkouška2020-01-06 A112 17:0018:50 1MIT 2MIT řádná
Pozkouška2020-01-20 E105 17:0018:50 1MIT 2MIT 1. oprava
Útzkouška2020-01-28 A112 10:0011:50 1MIT 2MIT 2. oprava
Útpřednáškavýuky G202 18:0020:50 1MIT 2MIT MSK xx
Stpoč. lab2019-11-27 O203 09:0012:50
Stpoč. lab2019-12-04 O203 09:0010:50
Čtzkouška2019-12-19 O203 09:0010:50Předtermín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru