Detail předmětu

Počítačová podpora konstruování

IPPK FEKT VUT BPC-PPK Ak. rok 2019/2020 letní semestr 6 kreditů

Úvod do problematiky CAD/CAM. Opakování postupu vytváření a skladby výkresové dokumentace Technické vybavení systémů, programové prostředky. Normalizace v oblasti CAD. Projektování a konstruování s výpočetní technikou. Realizace CAD v oblasti projektování el.strojů a přístrojů. Postup zavádění CAD do praxe. Efektivita počítačové podpory. Praktická cvičení v Autodesk Inventor, navrhování a konstruování komponent el.strojů a přístrojů. Animace a vizualizace.

Garant předmětu

Janda Marcel, Ing., Ph.D. (UVEE FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet (ústní)

Rozsah

65 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Janda Marcel, Ing., Ph.D. (UVEE FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student po absolvování předmětu umí:
 • vytvořit jednoduché (stator, rotor) i složité (tvarované vinutí) součásti elektrických strojů,
 • vytvořit sestavu kompletního stroje s ohledem na vazby jednotlivých prvků,
 • vytvořit plnohodnotnou výkresovou dokumentaci jednotlivých součástí a sestav,
 • nastavit prostředí pro vytváření výkresové dokumentace podle platných norem,
 • vytvořit zjednodušený rozstřel součástí modelovaného stroje,
 • vytvořit plnohodnotnou animaci libovolného modelovaného,
 • zařízení pro reklamní či jiné účely,
 • využívat Obsahového centra v prostředí autodesk Inventoru,
 • využití Vault serveru pro týmovou práci při konstrukci elektrických strojů a přístrojů,
 • základní výpočty mechanického namáhání pomocí MKP,

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Informace o CAD systémech.

Cíle předmětu

Cílem je za pomoci projektů zvládnutí modelování kompletní konstrukce elektrických strojů a přístrojů pomocí moderních CAD systémů, vytváření nových funkcí a využití dalších programů pro výpočet fyzikálních polí (FEMM, Ansys).

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost modelování v moderních CAD systémech a základní znalost výkresové dokumentace.

Literatura studijní

 • Omura, G.: Mistrovství v AutoCADu, Computer Press. (CS)

Literatura referenční

 • 3D Studio - Reference Manual, Autodesk, Inc
 • AutoCAD - Reference Manual, Autodesk, Inc

Osnova počítačových cvičení

 1. Tvorba součástí v Autodesk Inventoru
 2. Parametrizace modelu, propojení s MS Excel
 3. Vytváření statických sestav
 4. Tvorba výkresů v Inventoru 1
 5. Tvorba výkresů v Inventoru 2
 6. Obsahová centra v Inventoru
 7. Vizualizace
 8. Inventor studio - tvorba animovaných prezentací
 9. Teamové prostředky v moderních CAD systémech
 10. Využití MKP v moderních CAD systémech
 11. Výpočetní software 1 (FEMM, Ansys) - Import model, formáty souborů
 12. Výpočetní software 2 (FEMM, Ansys) - Řešení jednoduchých fyzikálních problémů

Průběžná kontrola studia

Metody vyučování zahrnují cvičení na počítačích. Předmět využívá e-learning.

Project 1 - Autodesk Autocad 30 points
Project 2 - Autodesk Inventor - drawings 30 points
Project 3 - Autodeks Inventor - Visualization 30 points
Midterm exam 10 points

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru