Detail předmětu

Právní minimum

PRM Ak. rok 2019/2020 letní semestr 3 kredity

Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.

Aktuální informace


Em., 2019-04-08:
* "Židle" budou uvolňovány postupně, a tak se, prosím, nedožadujte okamžitého navýšení počtu "židlí".
* Pokud má předmět vyčerpánu kapacitu, pak neobtěžujte garanta s dotazy o navyšování "židlí", protože vám nepomůže. Informace k průběhu e-registrací budou průběžně doplňovány ...

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní přehled o právních normách týkajících se občanů a schopnost orientovat se v těchto normách.

Cíle předmětu

Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.

Proč je předmět vyučován

Neodmyslitelnou součástí občanství v demokratickém systému je právní vědomí, a je spravedlivé i pro společnost prospěšné poskytnout studentům možnost jeho založení a upevnění.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

Přednášející doporučí studentům k prostudování vybrané právní předpisy, ke kterým se pak v rámci přednášek bude diskutovat.

Literatura referenční

Sbírky zákonů České republiky

Osnova přednášek

  1. Úvod do právní vědy, obory práva, základní pojmy.
  2. Ústava, symboly státnosti.
  3. Obsah, forma a předmět práva, tvorba práva a legislativní proces.
  4. Občanské právo a občanský soudní řád.
  5. Obchodní právo.
  6. Pracovní právo.
  7. Občanskoprávní závazkové vztahy a smlouvy, vzory smluv a podání.
  8. Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví.
  9. Trestní právo.

Kontrolovaná výuka

Přítomnost na přednáškách.

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtpřednáškavýuky G202 17:0018:50 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru