Detail předmětu

Soft Computing

SFC Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Soft computing je zastřešující název (který nemá použitelný český překlad) pro netradiční technologie, resp. přístupy k řešení obtížných problémů. Obsah předmětu je ve shodě s významem jeho názvu následující: Tolerance pro nepřesnost a neurčitost jako základní atributy teorií soft-computing. Neuronové sítě. Fuzzy logika. Optimalizační algoritmy inspirované přírodou. Pravděpodobnostní usuzování. Hrubé množiny. Chaos.  Hybridní přístupy (kombinace neuronových sítí, fuzzy logiky a genetických algoritmů) .

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 15 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Studenti se seznámí se základními typy neuronových sítí a jejich aplikacemi.
 • Studenti se seznámí se základy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky včetně návrhu fuzzy regulátoru.
 • Studenti se seznámí s optimalizačními algoritmy inspirovanými přírodou.
 • Studenti se seznámí s problematikou pravděpodobnostního usuzování.
 • Studenti se seznámí se základy teorie hrubých množin a s použitím těchto množin při dolování znalostí z databází.  
 • Studenti se seznámí se základy teorie chaosu.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

 • Studenti se naučí odborné terminologii z oblasti soft-computing, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce.
 • Studenti si uvědomí důležitost tolerance nepřesnosti a neurčitosti pro konstrukci robustních a levných inteligentních zařízení.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy teorií soft-computing, tj. se základy teorií netradičních technologií a přístupů k řešení obtížných problémů reálného světa.

Proč je předmět vyučován

Studiem předmětu získají studenti znalosti o práci s neurčitými, nejistými a neúplnými informacemi, které jsou nezbytné pro úspěšné návrhy inteligentních systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Programování v jazycích C++ nebo Java.
 • Základní znalosti z diferenciálního počtu a teorie pravděpodobnosti.

Literatura studijní

 1. Kriesel, D.: A Brief Introduction to Neural Networks, 2005, http://www.dkriesel.com/en/science/neural_networks
 2. Munakata, T.: Fundamentals of the New Artificial Intelligence, Springer-Verlag New York, Inc., 2008, ISBN 978-1-84628-838-8
 3. Russell, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, Prentice-Hall, Inc., third edition 2010, ISBN 0-13-604259-7

Literatura referenční

 1. Graube, D.: Principles of Artificial Neural networks, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., third edition, 2013
 2. Kriesel, D.: A Brief Introduction to Neural Networks, 2005, http://www.dkriesel.com/en/science/neural_networks
 3. Kruse, R., Borgelt, Ch., Braune, Ch., Mostaghim, S., Steinbrecher, M.: Computational Intelligence, Springer, second edition 2016, ISBN 978-1-4471-7296-3
 4. Munakata, T.: Fundamentals of the New Artificial Intelligence, Springer-Verlag New York, Inc., 2008, ISBN 978-1-84628-838-8  
 5. Rutkowski, L.: Flexible Neuro-Fuzzy Systems, Kluwer Academic Publishers, 2004, ISBN 1-4020-8042-5
 6. Russell,S., Norvig,P.: Artificial Intelligence, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-360124-2, third edition 2010, ISBN 0-13-604259-7
 7. Shi, Z.: Advanced Artificial Intelligence, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2011, ISBN-13 978-981-4291-34-7

Osnova přednášek

 1. Úvod. Biologický a umělý neuron, umělé neuronové sítě.
 2. Acyklické a dopředné neuronové sítě, algoritmus backpropagation.  
 3. Neuronové sítě s RBF neurony. Soutěživé sítě.
 4. Neocognitron a konvoluční neuronové sítě.
 5. Rekurentní sítě (Hopfieldova síť, Boltzmannův stroj).
 6. Rekurentní sítě (LSTM, GRU).
 7. Genetické algoritmy. 
 8. Optimalizační algoritmy inspirované přírodou.
 9. Fuzzy množiny a fuzzy logika.  
 10. Pravděpodobnostní usuzování, Bayesovské sítě.
 11. Hrubé množiny.
 12. Chaos.
 13. Hybridní přístupy (neuronové sítě, fuzzy logika, genetické algoritmy).

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt - řešení konkrétního problému (klasifikace, optimalizace, asociace, řízení).

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test - 15 bodů.
 • Projekt - 30 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů, minimálně však 25 bodů. Pro získání bodů ze závěrečné písemné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body (v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body).

Kontrolovaná výuka

Podmínky zápočtu

Nejméně 20 bodů získaných v průběhu semestru (za půlsemestrální test a projekt).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Poostatní2019-12-16 A211 08:0015:50Obhajoby projektů
Útzkouška2020-02-04 G202 08:0010:50 1MIT 2MIT 2. oprava
Útostatní2019-12-17 A211 08:0015:50Obhajoby projektů
Útzkouška2020-01-07 A112 09:0011:50 1MIT 2MIT řádná
Stostatní2019-12-18 A211 08:0015:50Obhajoby projektů
Čtostatní2019-12-19 A211 08:0012:50Obhajoby projektů
Čtzkouška2020-01-30 A112 13:0015:50 1MIT 2MIT 1. oprava
ostatní2019-12-20 A211 08:0014:50Obhajoby projektů
přednáškavýuky G202 12:0013:50 1MIT 2MIT MBI MIN

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru