Detail předmětu

Inteligentní systémy

SIN Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Inteligentní systémy, mechatronické, sociotechnické a kyber-fyzikální systémy. Metody umělé inteligence v návrhu a realizaci systémů. Systémy diskrétních událostí. Architektury řídicích systémů. Internet věcí, komunikační infrastruktura. Inteligentní budovy, Smart Home. Smart City, dopravní telematika, inteligentní vozidlo. Průmysl 4.0.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 22 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 15 půlsemestrální test, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost modelovat a navrhovat inteligentní (smart) systémy a jejich řízení s využitím soudobých postupů a technologií.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti získají přehled o principech, architekturách  a metodách návrhu inteligentních systémů různých typů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s principy, architekturami a metodami návrhu inteligentních systémů různých typů.
Předmět je vhodný pro studenty všech specializací, vyučovaných na FIT.

Proč je předmět vyučován

Předmět propojuje teoretické znalosti z oblastí modelování systémů a metod umělé inteligence s technologiemi, používanými v praktické realizaci řízení inteligentních (smart) systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie systémů a simulace.
Jakékoliv případné další speciální znalosti mohu studenti využit při realizaci individuálního projektu.

Literatura studijní

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Cassandras, C. G.,  Lafortune, S.: Introduction to discrete event systems, Springer, 2008.
 4. David, R., Alla, H.: Petri Nets and Grafcet: Tools for Modelling Discrete Event Systems, Prentice Hall, 1992, ISBN-10: 013327537X, ISBN-13: 978-0133275377
 5. Mehta, B.R., Reddy, Y.J.: Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation, Elsevier, 2015, ISBN 978-0-12-800939-0
 6. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 7. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 8. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Literatura referenční

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Cassandras, C. G.,  Lafortune, S.: Introduction to discrete event systems, Springer, 2008.
 4. David, R., Alla, H.: Petri Nets and Grafcet: Tools for Modelling Discrete Event Systems, Prentice Hall, 1992, ISBN-10: 013327537X, ISBN-13: 978-0133275377,
 5. Mehta, B.R., Reddy, Y.J.: Industrial Process Automation Systems: Design and Implementation, Elsevier, 2015, ISBN 978-0-12-800939-0
 6. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 7. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 8. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Osnova přednášek

 1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
 2. Mechatronické, sociotechnické a kyber-fyzikální systémy.
 3. Systémy diskrétních událostí v návrhu řídicích systémů.
 4. Softcomputing a expertní systémy v návrhu řídicích systémů. Fuzzy řízení.
 5. Agentní paradigma. Učící se a adaptivní řídicí systémy.
 6. Markovský rozhodovací proces a učící se se kontroler.
 7. Architektury a komponenty řídicích systémů.
 8. SCADA systémy a distribuované řídicí systémy. 
 9. Internet věcí (IoT), architektury IoT, komunikační protokoly, cloudové systémy.
 10. Inteligentní budovy - senzory, sítě, akční prvky, aplikace metod inteligentního řízení. 
 11. Smart Home. Smart Grid. Smart City. 
 12. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy řízení dopravy, inteligentní a autonomní vozidlo.
 13. Smart manufacturing, CIM a Průmysl 4.0.

  Aktualizováno 2019.

Osnova numerických cvičení

 1. Aplikace softcomputingu v inteligentních systémech.
 2. Metody návrhu inteligentních systémů.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuální projekt - realizace inteligentního řízení v simulovaném prostředí. Aplikační oblastí může být Smart Home, dopravní telematika, Smart Manufacturing apod.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Individuální projekt

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky D105 18:0019:50 1MIT 2MIT MIN xx
Pocvičenívýuky D105 20:0020:50 1MIT 2MIT MIN xx
Útzkouška2020-02-04 E112 15:0016:50 1MIT 2MIT 2. oprava
Útzkouška2020-01-21 E104 17:0018:50 1MIT 2MIT 1. oprava
Čtzkouška2020-01-02 E112 14:0015:50 1MIT 2MIT řádná
ostatní2019-12-13 A211 12:0016:50obhajoby projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru