Detail předmětu

Systémy odolné proti poruchám

SOD Ak. rok 2019/2020 letní semestr

Principy odolnosti, struktury, techniky. Kódy pro zabezpečení a opravu informace. Konečná tělesa. Cyklické kódy, Fireovy kódy, Galoisova konečná těles. kódy BCH a RS. Konvoluční kódy. Modelování, odhady a řízení spolehlivosti. Bezpečné systémy. Architektura odolných systémů. Odolnost na úrovni VLSI. Odolnost proti radiaci. Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích. Radiační odolnost. Řídicí systém A380. Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zvládnuté přístupy k vytváření odolnosti proti poruchám obvodovými a kódovými prostředky.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Zvládnutí nového přístupu k zabezpečení provozuschopnosti a bezpečnosti technických prostředků.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s různými formami redundance a jejich využitím k vytvoření schopnosti počítačových systémů pracovat správně i za přítomnosti poruch nebo chyb v datech.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Výstavba počítačů a jejich programového vybavení.

Literatura studijní

 • Hlavička J. - Racek S. - Golan P. - Blažek T.: Číslicové systémy odolné proti poruchám, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992

Literatura referenční

 • Lin S. - Costello D.J.: Error Control Coding: Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, 1983

Osnova přednášek

 • Principy odolnosti, struktury, techniky.
 • Kódy pro zabezpečení a opravu informace, paritní a Hammingovy kódy, řídké paritní kódy, residuální kódy.
 • Cyklické kódy, Fireovy kódy.
 • Konečná tělesa GF a jejich konstrukce, kódy BCH a RS.
 • Konvoluční kódy.
 • Časová redundance, alternující logika.
 • Modelování, odhady a řízení spolehlivosti.
 • Bezpečné systémy.
 • Architektura odolných systémů.
 • Odolnost na úrovni VLSI. Radiační odolnost.
 • Odolnost v jednotkách počítačů, v počítačových systémech a komunikačních sítích.
 • Řídicí systém A380.
 • Distribuované odolné systémy, odolnost programového vybavení.

Osnova ostatní - projekty, práce

Zpracování vlastní tématické práce.

Kontrolovaná výuka

Zkouška

Okruhy otázek  k SDZ

 

 1. Principy, metody a parametry bezpečných a odolných systémů.
 2. Paritní kódy včetně LDPC, aritmetické kódy.
 3. Hammingovy kódy včetně slabikových, maticový popis kódování a dekódování.
 4. Cyklické kódy, základní a rychlý výpočet CRC.
 5. Konstrukce konečného tělesa GF(2m), minimální polynomy.
 6. Konstrukce a použití BCH a RS kódů.
 7. Konvoluční kódy, časová redundance, radiační odolnost.
 8. Odolnost ve VLSI strukturách (paměti a multiprocesory), rekonfigurace.
 9. Odolnost v komunikačních strukturách, izolace chyb a poruch.
 10. Základní přístupy k tvorbě odolného software, Byzantská shoda.

 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru