Detail předmětu

Moderní teoretická informatika

TID Ak. rok 2019/2020 zimní semestr

Předmět diskutuje pokročilá témata teoretické informatiky. Zaměřuje se na nejmodernější výzkum v oblasti automatů, formálních jazyků, formálních modelů, vyčíslitelnosti, složitosti a překladu. Detailně jsou objasněny souvislosti mezi teoretickou informatikou a matematikou. Filosofické aspekty informatiky jsou rovněž vyloženy. Získání a porozumnění presentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.

Okruhy otázek k SDZ

 • Normální formy obecných gramatik
 • Regulované gramatiky.
 • Maticové gramatiky.
 • Programované přepisovaní.
 • Gramatiky s nahodilým kontextem.
 • CD gramatické systémy.
 • PC gramatické systémy.
 • L systémy.
 • Gramatiky s rozptýleným kontextem.
 • Převodníky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Podrobný přehled o poznatcích současné teoretické informatice a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.

Cíle předmětu

Vytvořit podrobný přehled o současné problematice diskutované v teoretické informatice. Zdokonalit a utvrdit schopnost tvůrčím způsobem využívat získaných poznatků z moderní teoretické informatiky ve vlastním výzkumu.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Formální jazyky.

Literatura studijní

 • Kopie přednášek
 • Meduna, A.: Automata and Languages. London, Springer, 2000
 • John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Autotmata Theory, Boston, Addison-Wesley, 2001

Literatura referenční

 • John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Boston, Addison-Wesley, 2001
 • mnoho nejnovějších článků, vědeckých zpráv a knih

Osnova přednášek

 • Úvod; zopakování důležitého materiálu.
 • Řízené formální modely: principy.
 • Maticové gramatiky.
 • Programované přepisovaní.
 • Gramatiky s nahodilým kontextem.
 • Levé verze řízených gramatik.
 • Hierarchie jazykových tříd definovaných řízenými gramatikami.
 • CD gramatické systémy.
 • PC gramatické systémy.
 • L systémy.
 • Semiparalelní formální modelů; multi-gramatiky.
 • Gramatiky s rozptýleným kontextem.
 • Nové verze klasických automatů.
 • Stávající trendy teoretické informatiky; shrnutí.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Dvě tematické práce založené na vybraných vědeckých studiích z oblasti teoretické informatiky.

Kontrolovaná výuka

1. Vypracování dvou referátů během semestru:
 • Každý 20 bodů, z toho 15 písemná část a 5 ústní část (prezentace)
 • Téma referátů musí být vztaženo k látce předmětu a schváleno garantem předmětu (Prof. Meduna).
 • Referát nutno odevzdat do pondělí v týdnu, kdy bude prezentován. Odevzdání se provede elektronicky na email meduna@fit.vutbr.cz s předmětem "TID-referat". Pozor! Pokud bude referát odevzdán v úterý, automaticky ztráta 5 bodů. Pokud ještě později či vůbec, bude řešeno individuálně.
 • Po prezentaci bude možno stávající verzi referátu vylepšit a znovu odevzdat. Tato verze pak bude hodnocena.

2. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek, každá za 30 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtpřednáškavýuky E105 11:0013:50 1DVI xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru