Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Úvod do medicínské informatiky

IUMI FEKT VUT AUMI Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Počítače v medicíně a biologii. Data v medicíně. Elektronická zdravotní dokumentace. Pravděpodobnostní usuzování v medicíně. Fuzzy logika. Expertní systémy. Biomedicínská statistika. Klasická genetika. Genomika, proteomika a taxonomie. Zpracování biologických sekvencí. Standardy v medicínské informatice.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI FEKT VUT)
Škutková Helena, Ing. (FEKT VUT)

Cvičící

Bartoň Vojtěch, Ing. (FEKT VUT)
Smíšek Radovan, Ing. (FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní znalosti a praxe v medicínské informatice se zaměřením na zpracování medicínských dat.

Cíle předmětu

Poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti medicínské informatiky a bioinformatiky. Znalosti pokrývají oblast zpracování specifických medicínských a biologických dat a počítačově podporovanou medicínskou diagnostiku.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Literatura studijní

 • Zvárová, J. Biomedicínská informatika I. Karolinum, Praha, 2002. ISBN: 80-246-0609-7
 • Zvárová, J. Biomedicínská statistika I. Karolinum, Praha, 2007. ISBN: 978-80-7184-786-1
 • Novák, V. Základy fuzzy modelování. BEN - Technická literatura, 2002. ISBN: 80-7300-009-1
 • Berka, P. Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003.
 • Kelemen J. a kol.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. Praha, Grada 1999.
 • Kejnovský, E., Hobza, R. Evoluční genomika, Elportál, Brno:Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X

Osnova přednášek

 1. Počítače v medicíně a biologii.
 2. Data v medicíně.
 3. Elektronická zdravotní dokumentace.
 4. Pravděpodobnostní usuzování v medicíně.
 5. Fuzzy logika.
 6. Expertní systémy.
 7. Biomedicínská statistika.
 8. Klasická genetika.
 9. Genomika, proteomika a taxonomie.
 10. Zpracování biologických sekvencí.
 11. Standardy v medicínské informatice.

Průběžná kontrola studia

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky T12/SD2.94 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Škutková
Popoč. labvýuky T12/SE3.143 14:0015:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Bartoň, Smíšek
Popoč. labvýuky T12/SE3.143 16:0017:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Bartoň, Smíšek
Útpoč. labvýuky T12/SE3.143 16:0017:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Bartoň, Smíšek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru