Detail předmětu

Úvod do medicínské informatiky

IUMI FEKT VUT AUMI Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 5 kreditů

Předmět je věnován principům využití počítačových technologií v medicíně a biologii. Je orientován na na medicínská data, získávání, archivace a použití, systémy založené na počítačových pacientských záznamech, nemocniční informační systémy, rozhodování v medicíně, pravděpodobnostní usuzování, standardy v medicínské informatice a úvod do bioinformatiky, základy zpracování genetické informace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Škutková Helena, Ing., Ph.D. (FEKT VUT)

Cvičící

Bartoň Vojtěch, Ing. (FEKT VUT)
Matula Jan, Ing. (STI VUT)
Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI FEKT VUT)
Smíšek Radovan, Ing. (FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 • popsat základní způsoby počítačového zpracování biomedicínských dat,
 • vysvětlit základní pojmy medicínské informatiky,
 • popsat principy základních metod pravděpodobnostního rozhodování,
 • diskutovat výhody a nevýhody jednotlivých metod,
 • na základě definovaných požadavků vyhodnotit kvalitu rozhodovacích metod.

Cíle předmětu

Poskytnout základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti medicínské informatiky a bioinformatiky. Znalosti pokrývají oblast zpracování specifických medicínských a biologických dat a počítačově podporovanou medicínskou diagnostiku.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student by měl být schopen vysvětlit základní principy počítačových technologií, měl by znát základní pojmy a způsob použití databázových systémů a měl by ovládat základní znalosti z pravděpodobnostního počtu. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Literatura studijní

 • P. Degoulet, B. Phister, M. Fieschi: Introduction to Medical Informatics. Springer-Verlag New York, 1999. ISBN: 0387946411 (EN)
 • J.H. van Bemmel and M.A. Musen: Handbook of Medical Informatics, Springer-Verlag, 1997. ISBN: 3540633510 (EN)
 • Zvárová, J. a kol.: Biomedicínská informatika I. Karolinum, 1. vyd., 2002. ISBN-10: 80-246-0609-7 (CS)
 • Kalet, I. J. Principles of Biomedical Informatics. Academic Press, 2008. ISBN-10: 0123694388 (EN)
 • Zvárová, J. Biomedicínská statistika I. Karolinum, Praha, 2007. ISBN: 978-80-7184-786-1 (CS)
 • Berka, P. Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003. (CS)

Osnova přednášek

 1. Počítače v medicíně a biologii. Zpracování informace v biomedicínském výzkumu a klinické praxi.
 2. Data a informace v medicíně. Medicínská data, získávání, archivace a použití.
 3. Elektronická zdravotní dokumentace. Administrativní činnosti ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace.
 4. Systémy založené na počítačových pacientských záznamech, funkční komponenty CPR.
 5. Pravděpodobnost v rozhodování. Rozhodování v medicíně, pravděpodobnostní usuzování.
 6. Pravděpodobnost v rozhodování. Schopnost testu diskriminovat mezi chorobou a zdravím, analýza sensitivity, rozhodovací stromy.
 7. Pravděpodobnost v interpretaci výsledků testu a v medicínském rozhodování s neurčitostí.
 8. Fuzzy množiny.
 9. Fuzzy logika a rozhodování v medicíně.
 10. Datové standardy v medicínské informatice.
 11. Úvod do bioinformatiky.
 12. Zpracování genetické informace.

Osnova počítačových cvičení

Průběžná kontrola studia

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Kontrolovaná výuka

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává projekty podle pokynů vyučujících.

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícím.

Způsob a kritéria hodnocení:

 • až 40 bodů ze cvičení (2x test a 1x aktivita)
 • až 60 bodů za písemnou zkoušku
 • Zkouška je zaměřena na ověření orientace v základních pojmech medicínské informatiky a schopnosti aplikovat základní principy rozhodování v medicíně.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky T12/SD2.94 09:0010:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Škutková
Popoč. labvýuky T12/SE3.143 14:0015:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Bartoň, Matula, Smíšek
Popoč. labvýuky T12/SE3.143 16:0017:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Bartoň, Matula, Smíšek
Útpoč. labvýuky T12/SE3.144 14:0015:50 2BIA 2BIB 3BIT xx
Útpoč. labvýuky T12/SE3.143 16:0017:50 2BIA 2BIB 3BIT xx Bartoň, Matula, Smíšek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru