Detail předmětu

Uživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)

UXIa Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Uživatelská zkušenost - úvod do psychologie a sociologie uživatelů a výzkumu uživatelů.
Návrh uživatelských rozhraní - nástroje, metody, praktické kroky.
Návrh služeb - nástroje, metody, praktické kroky.
Praktická zkušenost na velkém týmovém projektu, řešeném po celý semestr, který je rozdělen na etapy/milníky.

Aktuální informace


This course is instructed in English, and it is intended for incoming Erasmus+ students, too.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

16 hod. přednášky, 10 hod. cvičení, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

30 půlsemestrální test, 70 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teoretické znalosti uživatelské zkušenosti a návrhu rozhraní a služeb.
Přehled o zásadní literatuře v této oblasti.
Základy psychologie a sociologie uživatelů.
Výzkum uživatelského cítění a preferencí, statistické vyhodnocení, významnost.
Praktická zkušenost z řešení projektu: definice, uživatelský výzkum, prototypování, testování, návrh, prezentace, vyhodnocení.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Týmová práce na projektu.
Prezentace projektu (písemná, ústní).
Praktická zkušenost s grafickým návrhem projektu.
Samostatné studium, výměna informací mezi studenty.

Cíle předmětu

Poskytnout potřebné teoretické znalosti o uživatelské zkušenosti a návrhu uživatelských rozhraní a služeb.
Seznámit se s důležitou literaturou v oblasti.
Seznámit se s podstatnými znalostmi psychologie a sociologie uživatelů.
Získat praktickou zkušenost s klíčovými částmi návrhu a vývoje uživatelských rozhraní a služeb.
Získat představu o časové složitosti a náročnosti jednotlivých částí návrhu.

Proč je předmět vyučován

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Průměrná znalost alespoň dvou moderních programovacích jazyků jako Java,  C++, Python, PHP, ...
Průměrná znalost JavaScriptu nebo podobného.
Zkušenost s návrhem uživatelského rozhraní  - webové, mobilní nebo desktopové.
Znalost principů vývoje webu - client/server programming, REST API, HTML, CSS, databáze.

Literatura referenční

 • Steve Krug: Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd Edition), New Riders; 3 edition (January 3, 2014), ISBN: 978-0321965516
 • Jeffrey Rubin, Dana Chisnell: Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests, 2nd Edition, Wiley; 2 edition (May 12, 2008), ISBN: 978-0470185483
 • Don Norman: The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition, Basic Books; Revised, Expanded edition (November 5, 2013), ISBN: 978-0465050659

Osnova přednášek

 1. Úvod do předmětu a problematiky. Pokyny k projektu a diskuse.
 2. Identifikace problémů a cílů; analýza, odhady, analýza příležitostí a hrozeb, plánování (interaktivní přednáška).
 3. Výzkum uživatelů: historie, metody, postupy, doporučení pro řešení projektu.
 4. Prvotní návrh a prototypování UI: důležitost, metody, nástroje, validace s uživateli, doporučení pro řešení projektu.
 5. Případové studie návrhu UI - prezentace, kritické zhodnocení, analýza, shrnutí výsledků, formulace doporučení (interaktivní přednáška)
 6. Psychologie a lidský faktor v návrhu uživatelských rozhraní.
 7. Psychologie a lidský faktor v návrhu uživatelských rozhraní II.
 8. Návrh uživatelských rozhraní: přehled, historie, trendy, nástroje, technologie, postupy, doporučení pro řešení projektu.
 9. Případové studie prototypů UI - prezentace, kritické zhodnocení, analýza, shrnutí výsledků, formulace doporučení (interaktivní přednáška).
 10. Návrh služeb: historie, rozdíly, trendy, nástroje, příklady z praxe.
 11. Uživatelské testování, statistické upracování dat, zákony a etická omezení.
 12. Případové studie návrhu - prezentace, kritické zhodnocení, analýza, shrnutí výsledků, formulace doporučení (interaktivní přednáška).
 13. Případové studie návrhu - prezentace, kritické zhodnocení, analýza, shrnutí výsledků, formulace doporučení (interaktivní přednáška).

Osnova ostatní - projekty, práce

Týmový projekt (3-4 studenti).
Individuální zadání - navrhnou studenti, schválí učitel. Součástí projektu je:

 • Formulace problému, složení týmu.
 • Výzkum uživatelů: dotazování, vyhodnocení.
 • Výzkum uživatelů: formulace výsledků, osoby, scénáře.
 • Prvotní návrh: nákresy, drátové modely, tesování, iterativní zlepšování.
 • Prototyp uživatelského rozhraní: identifikace klíčových částí, využití zdrojů.
 • Návrh experimentů, identifikace klíčových částí UI, otázky
 • Experimenty, dotazování, formulace výstupů
 • Zpráva a prezentace projektu, podstatné závěry.

Průběžná kontrola studia

Polosemestrální zkouška / písemná esej.
Vyhodnocení projektu - rešení v průběhu semestru, hodnocení průběžné, založené na dosažení milníků.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 50 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Stpřednáškavýuky E105 11:0012:50 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru