Detail předmětu

Vizualizace a CAD (v angličtině)

VIZa Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Přehled v oblasti počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design). Specifikace základních principů a funkcí těchto systémů pro: práci ve 2D, práci ve 3D, zajištění přesnosti, modelování 3D scén, přípravu scén a jejich vizualizaci. Metody vizualizace scén. Metody výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazba na vizualizaci. Reprezentace dat pro CAD systémy a vizualizaci. Specifikace uživatelských rozhraní pro CAD systémy. Specifikace základních principů programování v CAD systémech.

Aktuální informace


This course is instructed in English, and it is intended for incoming Erasmus+ students, too.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Milet Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Prustoměrský Milan, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Vědomosti a dovednosti orientované na předmět:

 • Studenti porozumí základním principům počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design)
 • Seznámí se s prací ve 2D CAD systému
 • Seznámí se s prací ve 3D CAD systému
 • Naučí se modelovat 3D scény
 • Naučí se připravit 3D scénu pro vizualizaci
 • Seznámí se s metodami vizualizce scén
 • Seznámí se s problematikou výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazbou na vizualizaci
 • Naučí se základům programování v CAD systémech

Cíle předmětu

Základní charakteristika podle ECTS:
Získat přehled v oblasti počítačových systémů pro vizualizaci a CAD (Computer Aided Design). Seznámit se základními principy a funkcemi těchto systémů, především: práce ve 2D; práce ve 3D; zajištění přesnosti; modelování 3D scén; příprava scén pro vizualizaci; vizualizace scén. Seznámit se s problematikou výměny dat mezi CAD systémy a jejich vazbou na vizualizaci. Naučit se základní principy programování v CAD systémech.

Proč je předmět vyučován

Využití vizualizace pro komunikaci abstraktních nebo konkrétních nápadů se stalo všudepřítomným jevem. Uživatelé napříč různými disciplínami používají počítačové techniky k modelování komplexních návrhů, případně vizualizaci událostí a vědeckých dat. Počítačová podpora navrhování (CAD) je v důsledku rozsáhlého využití v automobilním, leteckém, architektonickém a zdravotnickém průmyslu ekonomicky důležitým prvkem pro podporu výzkumu v počítačové grafice (software a hardware). CAD je take hojně využíván ve filmech a počítačových animacích.

Literatura studijní

 • Žára, J., Beneš, B., Felkel, P.: Moderní počítačová grafika, ComputerPress, 612 s., 2005, ISBN 80-251-0454-0
 • Farin, G.: Curves and Surfaces for CAGD, Academic Press, 2001, ISBN 978-1558607378
 • Ebert, D., S. et al.: Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Morgan Kaufmann, 2002, 978-1558608481
 • Watt, A., Watt, M.: Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practice, Addison-Wesley, 1992, ISBN 0-201-54412-1
 • Moeller, T., Haines, E.: Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1-56881-101-2

Literatura referenční

 • Hughes, J.: Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley Professional, 2013, 978-0321399526
 • Ware, C.: Visual Thinking: for Design, Morgan Kaufmann, 2010, ISBN 978-0123708960

Osnova přednášek

 1. Úvod do problematiky vizualizace a CAD
 2. Základní principy a funkce CAD systémů
 3. Reprezentace dat v CAD systémech
 4. Typy a aplikace CAD systémů
 5. Sdílení dat v CAD systémech
 6. Uživatelská rozhraní CAD systémů
 7. Programování v CAD systémech
 8. Vazba mezi vizualizací a CAD
 9. Specifika scény pro vizualizaci
 10. Reprezentace scény pro vizualizaci
 11. Klasické metody vizualizace
 12. Metody "renderingu" pro vizualizaci
 13. Budoucí vývoj CAD a vizualizačních systémů

Osnova numerických cvičení

 1. Úvod do cvičení, seznámení s používaným CAD systémem
 2. Základy práce ve 2D
 3. Základy práce ve 3D
 4. Vytváření scény ve 3D
 5. Příprava scény pro vizualizaci
 6. Vizualiace scény

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně zadávané projekty v návaznosti na cvičení.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaných projektů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
přednáškavýuky E104 08:0009:50 1MIT 2MIT INTE xx
poč. labvýuky N104 12:0013:50 1MIT 2MIT INTE xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru