Detail předmětu

Vybrané problémy informačních systémů

VPD Ak. rok 2019/2020 letní semestr

Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál. Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP. Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model. Data a jejich definice v OLAP modelu. Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http. Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML. Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru. Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model. Objektové konceptuální modelování. Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta. Problémy vizualizace. Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON. 

U všech absolventů předmětu se očekává přehled a porozumění základům uvedených témat. Hlubší znalosti se vyžadují u tématu, které zpracovali a prezentovali v eseji. Toto téma zpravidla nějak souvisí se zaměřením disertační práce. Jeho zpracování vyžaduje nastudování knižní publikace nebo kolekce tématicky souvisejících článků z časopisů a konferencí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Stránky předmětu

 • http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPD/public/

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získat přehled o moderních informačních systémech se schopností se účastnit jejich využití i teoretického zkoumání.

Cíle předmětu

Získat přehled v pokročilém návrhu a implementaci informačních systémů.

Literatura studijní

 • Catell, R.G.G.: The Object Database Standard: ODMG - 93, Release 1.1, Morgan Kaufmann Publishers 1994 , San Francisco, p. 176
 • Coad, P., Yourdon, E.: Object-Oriented Analysis, Yourdon Press, Engelwood Cliffs, New Jersey 1991.

Literatura referenční

 • Jacobson, I.: Object-Oriented Software Engineering - A Use case Driven Approach, Addison Wesley, ACM Press 1992, p.524
 • Ellis, M.,A., Stroustrup,B.: The Annotated C++ Reference Manual, Addison - Wesley Publishing Company 1992, p.453
 • Hudhes, J.,G.: Object-Oriented Databases, Prentice Hall 1991, p. 280
 • Gray, M.D.P., Kulkarni, K.G., Paton, N.W.: Object-Oriented Databases - A Semantic Data Model Approach, Prentice Hall 1992, p. 237

Osnova přednášek

 • Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál.
 • Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP.
 • Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model.
 • Data a jejich definice v OLAP modelu.
 • Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http.
 • Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML.
 • Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru.
 • Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model.
 • Objektové konceptuální modelování.
 • Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta.
 • Problémy vizualizace.
 • Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON. 

Průběžná kontrola studia

diskuze na doktorandských přednáškách, zpracování eseje na dané téma

Kontrolovaná výuka

pouze přednášky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru