Detail předmětu

Zpracování obrazu (v angličtině)

ZPOe Ak. rok 2019/2020 letní semestr 5 kreditů

Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.

Aktuální informace


Dear students,

this is an information about teaching during the state of emergency in Czech Republic during the corona virus outbreak. This information is valid until further notice but at least until 12.4.

- Contact lectures are cancelled but you will be offered records/streaming in the usual lecture hours connected with online consultations. The information about this will be send individually for the lectures by the teachers responsible.

- Homeworks will be organised "as usual" (electronically).

- Test will be taken as planned (2.4.) but remotely/electronically and you will get instructions.

- Regarding project defences and exam - we hope that this will be organised "normally" in a contact form but this cannot, of course, be guaranteed now. Anyhow, you will get instructions.

Best regards and take care of yourselves.

Pavel Zemčík

---

Information regarding ZPOe lesson 26.3.2020

Dear students,

as announced earlier by email, teaching of ZPOe will temporarily be "electronic". Please, see the record form the last year summer semester 2018/2019 "Léto 2019/ZPOe/28.3." available at:

https://video1.fit.vutbr.cz/av/records.php?id=50621&categ_id=1561 

Slides are available here:

https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ZPO/private/lectures/zpo_watermarks.en.pdf

and today, 26. 3. at 15:00 (till 16:00) online consultations are available through MS Teams, link here:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVlN2U4Y2ItY2Q0Yy00NTUyLWE1NDMtNDM0ZjhmYjEzZWQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c63ce729-ca17-4e52-aa2d-96b79489a542%22%2c%22Oid%22%3a%220bf14ab6-c802-4946-b8f3-c91e9e2d1de3%22%7d

Please, in case something does not work, send an email, I will be online. 

With regards

Pavel Zemčík

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.

Cíle předmětu

Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti


Programovací jazyk C, základní znalosti z počítačové grafiky, matematické
analýzy a lineární algebry.

Literatura studijní

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA, 1992, ISBN 80-85424-67-3

Literatura referenční

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1

Osnova přednášek

 1. Úvod, reprezentace obrazu, lineární filtrace (6. 2. 2020 Zemčík ne, update: Beran slajdy, slajdy)
 2. Bodové transformace obrazu (13. 2. 2020 Beran slajdydemo.zip)
 3. Pořizování obrazu (20. 2. 2020 Zemčík slajdy) - bude "přesunuto na jiné datum (18.2.)
 4. Diskrétní transformace obrazu, FFT, vztah k filtraci (Zemčík 27. 2. 2020 slajdy a slajdy)
 5. Poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (5. 3. 2020 Španěl slajdy)
 6. Detekce hran, segmentace (12. 3. 2020 Beran slajdypříklady)
 7. DCT, Wavelety (19. 3. 2020 Bařina slajdy)
 8. Vodoznaky (watermarks) (26. 3. 2020 Zemčík slajdydemo)
 9. Test, prezentace stavu projektů, matematická morfologie (2. 4. 2020 Beran slajdy)
 10. Zelený čtvrtek - výuka odpadá (9. 4. 2020 Beran slajdy)
 11. Převzorkování, warping, morphing (16. 4. 2020 Zemčík slajdy)
 12. Přednáška z průmyslu, analýza pohybu, závěr (23. 4. 2020 Beran slajdy)

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu.

Průběžná kontrola studia

Půlsemenstrální test, individuální projekt.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Stostatní2020-04-29 M103 14:0015:50Project defense
Čtpřednáškavýuky A112 14:0015:50 1EIT 2EIT INTE MGMe xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru