Detail předmětu

Moderní trendy informatiky (v angličtině)

MTIa Ak. rok 2019/2020 letní semestr 4 kredity

Předmět je vystavěn na sérii samostatných přednášek zaměřených na moderní trendy informatiky. Prvotní seznam témat je uveden níže.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

anglický

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními trendy informatiky a informačních technologií, které mají největší potenciál ovlivnit budoucí vývoj oboru. Samostatně nastudují vybrané téma a připraví referát o stavu poznání v dané oblasti a pokrocích v poslední době.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Díky kontaktu s odborníky v konkrétních odborných oblastech získají studenti schopnost proniknout do uvažování vědců a vývojářů v jednotlivých doménách. Prohloubí si také schopnosti získání přehledu v nové odborné oblasti, práce s literaturou a sledování aktuálního vývoje.

Cíle předmětu

Získat přehled o nových směrech výzkumu a vývoje v oblasti informatiky a informačních technologií, porozumět trendům v široké škále teoretických oblastí informatiky a jejich známých i předpokládaných aplikací, pochopit základní koncepty jednotlivých směrů a procesy, ovlivňující jejich dalšímu rozvoj.

Proč je předmět vyučován

Předmět reflektuje nemožnost absolvovat specializovaný kurz v široké škále teoretických oblastí v rámci dvouletého magisterského jazyka. Je tedy jakousi ochutnávkou toho, co se na poli informatiky aktuálně děje, a co by zájemce mohl dále sledovat či přímo zkoumat.

Literatura studijní

 • Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. 2011. Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition (10th ed.). Cambridge University Press.
 • Yampolskiy, R.V., 2018. Artificial Intelligence Safety and Security. Chapman and Hall/CRC.

Literatura referenční

 • Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. 2011. Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition (10th ed.). Cambridge University Press.
 • Yampolskiy, R.V., 2018. Artificial Intelligence Safety and Security. Chapman and Hall/CRC.
 • Russell, S.J. and Norvig, P., 2016. Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia; Pearson Education Limited.
 • Solomon, L.D., 2017. Synthetic Biology: Science, Business, and Policy. Routledge.


Osnova přednášek

 1. Kvantové počítání
 2. Bezpečnost, spolehlivost a důvěryhodnost
 3. Aktuální vývoj v oblasti umělé inteligence
 4. Syntetická biologie
 5. Strojový překlad
 6. Astroinformatika
 7. Fyzikální modelování
 8. Předpovídání počasí pro celý kontinent
 9. Systémy autonomního řízení
 10. Modelování v medicíně
 11. Algoritmické obchodování
 12. Rozhraní mezi mozkem a počítačem
 13. Současné a budoucí superpočítače

Průběžná kontrola studia

 • Na konci většiny přednášek budou studenti odpovídat na několik otázek k přednesenému tématu. Odpovědi budou vyhodnoceny a studenti získají body, sčítané pro závěrečné hodnocení (přibližně 10 za přednášku). Každý, kdo pozororně naslouchal, by měl být schopen odpovědět správně. 

Podmínky zápočtu

 • Získání alespoň 50 bodů v součtu za průběžné testy po každé přednášce (v celkovém součtu 100 bodů)

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Čtpřednáškavýuky E104 E105 E112 12:0013:50 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru