Detail předmětu

Základy hudební akustiky

ZHA FEKT VUT BPC-ZHA Ak. rok 2019/2020 zimní semestr 4 kredity

Studenti se seznámí se vznikem akustického vlnění v hudebních nástrojích, s jeho šířením v prostoru a vnímáním lidským sluchem. Dále budou porovnávány hudební a fyzikální pohledy na veličiny, související s kmity a vlnami, především vzahy mezi frekvencí kmitů a notami, mezi spektrálními vlastnostmi tónů a jejich hudebními kvalitami, časové a prostorové změny parametrů tónů v souvislosti s interpretací a poslechem hudebního díla.

Garant předmětu

Přikryl Lubor, RNDr. (FEI VUT)

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Přednášející

Přikryl Lubor, RNDr. (UTKO FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní pojmy akustiky,
- vysvětlit princip funkce a charakterizovat tón hudebního nástroje,
- vysvětlit možnosti a omezení hudebních nástrojů,
- popsat vliv akustiky prostoru při interpretaci hudby,
- charakterizovat prostory vhodné pro záznam jednotlivých žánrů a popsat záznamový řetězec,
- využít moderní technologie pro analýzu hry na hudební nástroj
- popsat modifikace parametrů, o kterých pojednává hudební akustika, pomocí digitálních efektů.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s hudebním významem fyzikálních jevů, především zvukových vln a kmitů, a s hudebním významem fyzikálních veličin, týkajících se akustického vlnění.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti základních fyzikálních pojmů z oblasti kmitů a vlnění.

Literatura studijní

  • Syrový, V. Hudební akustika. Praha: AMU, 2003. ISBN 978-80-7331-127-8
  • Špelda, A.: Hudební akustika. Praha: SPN, 1978.
  • Geist, B. Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. Praha: MUZIKUS s.r.o., 2005. ISBN 978-8086253312.
  • Meinard Müller: Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications. Springer; 1st ed. 2015 edition (July 27, 2015). ISBN-13: 978-3319219448.

Osnova přednášek

1. Rozdělení akustiky. Hudba jako kmitání a vlnění.
2. Frekvenční a časové vlastnosti tónu.
3. Vztahy mezi notami a frekvencí kmitání - tónové soustavy, ladění.
4. Principy funkce hudebních nástrojů,
5. Frekvenční a prostorová charakteristika akustického vyzařování nástrojů.
6. Vyjádření interpreta pomocí hudebního nástroje,
7. Možnosti a omezení jednotlivých hudebních nástrojů.
8. Vnímání zvuku.
9. Slyšení - frekvenční parametry, principy binaurálního slyšení.
10. Šíření zvuku - časové vlastnosti, dopad konečné rychlosti zvuku na interpretaci, na poslech a na nahrávání.
11. Šíření zvuku - prostorová akustika. Teorie, praktické zásady a využití akustiky prostoru.
12. Digitální efekty, související s jednotlivými pojednávanými principy hudební akustiky.
13. Využití nahrávacích technologií pro analýzu hry a pro vylepšení výkonu interpreta.

Průběžná kontrola studia

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování zprávy o akustice vybraného prostoru pro přednes hudby a na základě úspěšného absolvování písemného testu.

Kontrolovaná výuka

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, doplněného audio ukázkami. Účast na přednáškách je doporučená.

Podmínky zápočtu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování zprávy o akustice vybraného prostoru pro přednes hudby a na základě úspěšného absolvování písemného testu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky T12/SD2.93 08:0009:50 1MIT 2MIT xx Přikryl

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MITAI, specializace NSPE, libovolný ročník, povinný
Nahoru