Detail předmětu

Analýza a návrh informačních systémů

AIS Ak. rok 2020/2021 zimní semestr 5 kreditů

Softwarové projekty, modely životního cyklu vývoje SW. Modelovací techniky jazyka UML 2.0. Úvod do metodiky Unified process. Fáze zahájení, sběr a specifikace požadavků. Fáze rozpracování, model domény. Návrh architektury, architektonické vzory a rámce. Vzor Model-View-Controller. JEE platforma, SOA. Návrh tříd, principy GRASP. Návrhové vzory. Programování, návrh řízený testem, refaktorizace. Činnosti v dalších iteracích. Projekt zaměřený na analýzu požadavků a návrh.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 15 půlsemestrální test, 34 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Studenti budou znát podstatu, základní metody a techniky používané při vývoji informačních systémů na úrovni, která je dále rozvíjena ve specializovaných předmětech.
 • Budou schopni vytvářet vhodné modely při analýze a návrhu informačních systémů a to zejména využitím objektově-orientovaného přístupu a modelovacích technik, které poskytuje jazyk UML.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí formou projektu analyzovat problém a navrhovat jeho řešení. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a prostředky používanými při vývoji informačních systémů a naučit je tyto metody a prostředky používat.

Proč je předmět vyučován

Analýza požadavků na budoucí či měněný software a jeho následný návrh představují důležité předpoklady pro efektivní implementaci software a jeho úspěšné nasazení, provoz a údržbu, ať už e jedná o vývoj informačních systémů, mobilních aplikací nebo "embedded" software pro jednoúčelová zařízení. Správný objektový návrh, znalost UML či agilních přístupů, moderních technologií pro implementaci či usnadnění vývoje (správa kódu, CI/CD, atp.), jsou užitečné pro každého vývojáře/programátora, návrháře, analytika, či systémového architekta.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalost základů softwarového inženýrství.
 • Znalost paradigmat a praktické zkušenosti z oblasti objektově-orientovaného programování.

Literatura studijní

 • Craig Larman, C., Vodde, B.: Large-Scale Scrum: More with LeSS. 1 edition. Addison-Wesley Professional, Harlow, England, 2016, 368 p., ISBN 978-0321985712.
 • Andrew Stellman, A., Greene, J.: Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban. 1st edition. O'Reilly Media, 2014, 420 p., ISBN 978-1449331924.
 • Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Addison-Wesley, Harlow England, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4.
 • Larman, C.: Applying UML and Patterns. An Introduction to Oject-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd edition. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, 2004, 703 p., ISBN 0-13-148906-2.

Literatura referenční

 • Craig Larman, C., Vodde, B.: Large-Scale Scrum: More with LeSS. 1 edition. Addison-Wesley Professional, Harlow, England, 2016, 368 p., ISBN 978-0321985712.
 • Andrew Stellman, A., Greene, J.: Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban. 1st edition. O'Reilly Media, 2014, 420 p., ISBN 978-1449331924.
 • Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Addison-Wesley, Harlow England, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4.
 • Larman, C.: Applying UML and Patterns. An Introduction to Oject-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd edition. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, 2004, 703 p., ISBN 0-13-148906-2.

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace, softwarové projekty
 2. Jazyky pro modelování software - funkčně/objektově orientovaný návrh a jazyk UML 2, pohledy na architekturu software
 3. Jazyk UML
 4. Novinky v UML a agilní modelování
 5. Unified process a jeho fáze zahájení - analýza požadavků, FURPS+ a modelování případů užití
 6. Fáze rozpracování v Unified process - model domény, systémový diagram sekvence a kontrakty operací
 7. Návrh architektury - vrstvená architektura, závislosti balíků a jejich eliminace, princip oddělení modelu a pohledu
 8. Architektonické vzory - Model-View-Controller (MVC), Presentation-Control-Entity-Mediator-Foundation (PCMEF), Model-View-Presenter (MVP)
 9. Objektově orientovaný návrh - návrh řízený zodpovědnostmi (Responsibility-Driven Design, RDD), návrhové vzory GoF, principy GRASP
 10. Principy objektově orientovaného návrhu - principy SOLID, viditelnost a rozsah použití objektů
 11. Vývoj software - vývoj řízený testem, refaktorizace kódu
 12. Anti-vzory a osvědčené praktiky vývoje software
 13. Praktické příklady, opakování a demonstrace/procvičování analýzy a návrhu software

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Neformální specifikace základních požadavků na část informačního systému, která je předmětem řešení projektu.
 • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikace vytvořená v jazyce UML.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou (4 odevzdávané dílčí části) - 34 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů; Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním výsledků projektu a jejich obhajobou v předepsaných termínech a ziskem minimálně 24 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útzkouška2021-01-12 A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 16:0018:50 1MIT 2MIT řádná
Stostatní2020-12-16 C228 09:0010:50obhajoby projektů (asi online)
Stostatní2020-12-09 C228 11:0014:50obhajoby projektů (asi online)
Stostatní2020-12-16 C228 13:0014:50obhajoby projektů (asi online)
Čtpřednáškavýuky E112 13:0015:50 1MIT 2MIT NADE NISD NSEN xx
zkouška2021-01-29 E104 E105 E112 12:0014:50 1MIT 2MIT 2. oprava
zkouška2021-01-22 D0206 D0207 D105 E112 14:0016:50 1MIT 2MIT 1. oprava

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru