Detail předmětu

Vybraná témata z analýzy a překladu jazyků

APD Ak. rok 2020/2021 zimní semestr

Předmět diskutuje vybraná pokročilá témata z analýzy a překladu jazyků. Soustřeďuje se především na nejmodernější výsledku z této oblasti, přičemž si všímá i témat již známých, ale často opomíjených pro svou náročnost. Detailně je prezentována jak teorie spojená s tématem, tak i praktická programová realizace.  Získání a porozumění prezentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.

Okruhy otázek k SDZ

 1. LL(k) jazyky a jejich způsoby syntaktické analýzy.
 2. Syntaktická analýza LR a LALR jazyků, tvorba rozkladové tabulky.
 3. Sémanticky a kontextově závislá lexikální analýza.
 4. Atributované gramatiky a jejich využití při analýze formálních jazyků.
 5. Gramatiky s rozptýleným kontextem a jejich varianty a vzájemný vztah, vlastnosti.
 6. Vztah gramatik s rozptýleným kontextem a jejich variant k Chomského hierarchii formálních jazyků.
 7. Řízené zásobníkové automaty, deterministické varianty, vztah k TS.
 8. LL gramatiky s rozptýleným kontextem jako vstup pro analýzu formálních jazyků, konstrukce řízeného zás. automatu.
 9. Praktická implementace analyzátoru založeného na gramatikách s rozptýleným kontextem - varianty, optimalizace, omezení.
 10. Role priorit a atributů u zpracování formálních jazyků s využitím LL gramatik s rozptýleným kontextem.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teoretické i praktické znalosti a dovednosti z konstrukce překladačů a analýzy jazyků založené na pokročilých a nových technologiích.

Cíle předmětu

Rozšířit a prohloubit teoretické znalosti z oblasti analýzy a překladu jazyků do oblastí méně známých, nebo zcela opomíjených, nezřídka však založených na výsledcích základního výzkumu prováděného na FIT a poskytujících nové možnosti, a jejich provázání s praktickou realizací programového vybavení pro dané účely.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

formální jazyky a automaty, základy překladačů, teorie grafů, vyčíslitelnost a složitost

Literatura studijní

 • Přednášky
 • Aho, A.V., Lam, M.S., Sethi, R., Ullman, J.D.: Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Second Edition, Addison Wesley, Pearson, 2007, ISBN 0-321-48681-1.
 • Kolář Dušan, Meduna Alexander: Regulated Automata: From Theory towards Applications, In: Proceeding of 8th International Conference on Information Systems Implementation and Modelling ISIM'05, Ostrava, CZ, MARQ, 2005, s. 33-48, ISBN 80-86840-09-3.
 • Kolář, D.: Pushdown Automata: Another Extensions and Transformations, Brno, CZ, FIT VUT, 2005, s. 76
 • Křoustek, J., Kolář D.: Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. Computer Science and Information Systems (ComSIS), roč. 10, č. 4, s. 1673-1702. ISSN 1820-0214.

Literatura referenční

 • Aho, A.V., Sethi, R., Ullman, J.D.: Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison Wesley, Reading MA, 1986, ISBN 0-201-10194-7.
 • Aho, A.V., Lam, M.S., Sethi, R., Ullman, J.D.: Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Second Edition, Addison Wesley, Pearson, 2007, ISBN 0-321-48681-1.
 • Aho, A.V., Ullman, J.D.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, Volume I: Parsing, Prentice-Hall, Inc., 1972, ISBN 0-13-914556-7.
 • Aho, A.V., Ullman, J.D.: The Theory of Parsing, Translation,
  and Compiling, Volume II: Compiling, Prentice-Hall, Inc., 1972,
  ISBN 0-13-914564-8.
 • Beneš, M., Češka, M., Hruška, T.: Překladače, Technical University of Brno, 1992.
 • Meduna, A., Kolář, D.: Regulated Pushdown Automata, Acta
  Cybernetica, Vol. 14, pp. 653-664, 2000.
 • Kolář, D.: Pushdown Automata: Another Extensions and Transformations, Brno, CZ, FIT VUT, 2005, s. 76.
 • Křoustek, J., Kolář D.: Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. Computer Science and Information Systems (ComSIS), roč. 10, č. 4, s. 1673-1702. ISSN 1820-0214.

Osnova přednášek

 1. Úvod - rekapitulace, LL(1) jazyky a jejich analýza.
 2. LL(k) jazyky.
 3. Způsoby zpracování LL(k) jazyků.
 4. SLR jazyky.
 5. LR a LALR jazyky - I.
 6. LR a LALR jazyky - II.
 7. Sémanticky závislá lexikální analýza.
 8. Atributy, jejich role a zpracování.
 9. Gramatiky s rozptýleným kontextem a jejich LL varianta.
 10. Řízené zásobníkové automaty.
 11. Kontextové jazyky a jejich zpracování.
 12. LL gramatiky s rozptýleným kontextem a jejich analýza řízenými zásobníkovými automaty.
 13. Vybrané kapitoly z optimalizací.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Tématicky orientovaná práce z oblasti analýzy jazyků spjatá s tématem disertační práce studenta.
 2. Programové vybavení z oblasti překladačů založené na pokročilé technologii, která je prezentována v přednáškách.

Kontrolovaná výuka

Několik referátů na vybrané téma, řešení projektu (konstrukce specifikovaného překladače či analyzátoru danými technikami).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru