Detail předmětu

Geografické informační systémy

GIS Ak. rok 2020/2021 letní semestr 5 kreditů

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Studenti se seznámí se základními principy GIS (Geografické informační systémy), s problematikou ukládání a zpracovávání informací o objektech definovaných svou zeměpisnou polohou a generováním elektronických map. Dále se předmět zaměří na řešení základů topologie a počítačového modelování, které se využijí v návrhu struktury databáze konkrétního GIS systému. Velmi rozsáhlou kapitolou GIS je modelování různých geoobjektů do vektorové a rastové reprezentace. Významnou částí vytváření GIS systémů je provádění různě zaměřených průzkumů v terénu, kde studenti využijí získané vědomosti o základech měření zeměpisné polohy a navigace. V druhé polovině předmětu se přednášky zaměří na analýzu uložených dat a zpracovávání expertních výstupů (statistiky, mapy). V praktických cvičeních předmětu se studenti seznámí se dvěma současnými GIS systémy a budou mít možnost s nimi experimentovat.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. pc laboratoře, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 10 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Šilhavá Jana, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí teoretickým základům GIS systémů a v počítačových cvičeních předmětu se studenti prakticky seznámí se systémy ArcView a Grass. Po absolvování předmětu budou schopni navrhovat vlastní GIS systémy.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti proniknou do velmi specifické oblasti informačních systémů, která navazuje na popis naší planety, přírodní vědy a zavádění informační společnosti do praxe.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy GIS (Geographic Information Systems) a připravit je prakticky pro práci s těmito systémy, což zahrnuje jejich návrh, vytváření, pořizování a analýzu geografických dat a uplatňování geografických počítačových aplikací v průmyslu, vědě a obchodu.

Proč je předmět vyučován

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie modelování a simulace systémů. Databázové systémy. Informační systémy.

Literatura studijní

 • Tuček, J.: Geografické informační systémy, Computer Press, 1998
 • Davis, E.D.: GIS pro každého - Vytváříme mapy na počítači, Computer Press, 2001

Literatura referenční

 • Tuček, J.: Geografické informační systémy, Computer Press, 1998
 • Monmonier, M.: Proč mapy lžou, Computer Press, 2002
 • Arctur, D., Zeiler, M.: Designing Geodatabases: Case Studies in GIS Data Modeling, ESRI Press, 2004, USA
 • Korte, G.B.: The GIS Book (páté vydání), OnWord Press, 2001, Kanada
 • Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D. J., Rhind, D.R.: Geographic Information Systems and Science, ESRI Press, 2001, USA
 • Peters, D.: Building a GIS: System Architecture Design Strategies for Managers, ESRI Press, 2012

Osnova přednášek

 • Úvod do problematiky GIS.
 • Struktura a funkce GIS.
 • Modelování geografických objektů.
 • Reprezentace prostorových objektů pro uložení v databázi.
 • Databázové systémy pro GIS.
 • Činnosti v rámci typického GIS projektu.
 • Pořizování geografických dat.
 • Zpracování a vizualizace geografických dat.
 • GIS programy ArcView a Grass.
 • Vytváření uživatelských map.
 • Technické prostředky pro GIS. Provozování a údržba GIS.
 • Navigace v terénu.
 • Aplikace GIS v průmyslu, administrativě a přírodních vědách.

Osnova počítačových cvičení

 • Implementace jednoduché GIS databáze.
 • Používání GIS programu ArcView.
 • Používání GIS programu Grass.
 • Generování elektronických map z GIS databází.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně zadávaný projekt řešený v době běhu předmětu - projekt bude zaměřen na vlastní experimenty studentů s návrhem malého GIS systému, na analýzu geografických informací, pořizování geografických dat a generování uživatelských map.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou projekt, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň třetinového hodnocení (10 bodů z 30) za vypracování individuálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru