Detail předmětu

Počítačové komunikace a sítě

IPK Ak. rok 2020/2021 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly. Bezpečnost v počítačových sítích. Programování síťových aplikací.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s dostupnou dokumentací a standardy, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat síťové aplikace.

Cíle předmětu

Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.

Proč je předmět vyučován

Internet používáme pro nejrůznější aktivity v každodenním životě. Život bez něj je pro mnoho lidí těžko představitelný. V tomto kurzu se dozvíte na jakých technických principech je Internet postaven a co jsou klíčové technologie nutné pro jeho fungování.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Schopnost programovat a znalost programovacího jazyka C/C++. Znalost prostředí operačních systémů.  

Literatura referenční

 • Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet (7th edition). Addison-Wesley, 2016.
 • Lydia Parzial, et al.:TCP/IP Tutorial and Technical Overview, IBM Redbooks, 2006.

Osnova přednášek

 1. Počítačové sítě a Internet
 2. Aplikační vrstva
 3. Programování síťových aplikací
 4. Transportní vrstva
 5. Síťová vrstva, IPv4, DHCP, NAT
 6. Multicast
 7. Směrování         
 8. IPv6 a přechodové mechanismy
 9. Lokální sítě, Ethernet
 10. Bezdrátové a mobilní sítě
 11. Bezpečnost v počítačových sítích
 12. Konfigurace počítačové sítě 
 13. Analýza síťového provozu

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Programování klient-server komunikace
 2. Implementace síťové aplikace

Průběžná kontrola studia

 • Opravený projekt č.1 - 20 bodů 
 • Opravený projekt č.2 - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 60 bodů 

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou 2 hodnocené projekty a závěrečná zkouška.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 10 bodů z hodnocení za semestr.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky E104 E105 E112 08:0009:50 2BIB 3BIT xx
Čtpřednáškavýuky E104 E105 E112 08:0009:50 2BIA 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, povinný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru