Detail předmětu

Principy programovacích jazyků a OOP

IPP Ak. rok 2020/2021 letní semestr 5 kreditů

Předmět nabízí základní klasifikaci programovacích jazyků s podrobnějším představením imperativních a deklarativních jazyků. V rámci imperativních jazyků budou představeny nestrukturované jazyky, blokově a modulárně strukturované jazyky i objektové paradigma. Z programovacích technik návrhové vzory. Úvod do funkcionálních a logických jazyků bude přednesen v rámci deklarativních jazyků. Budou též zmíněny teorie ležící v základu těchto paradigmat. Studenti budou také obeznámeni se způsoby zpracování jednotlivých typů programovacích jazyků.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou schopni rozlišovat typy a úroveň programovacích jazyků a orientovat se v problematice jak uživatelského zvládnutí daného paradigmatu, tak v problematice analýzy, či překladu daného typu programovacího jazyka.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Užití vybraných návrhových vzorů.

Cíle předmětu

Zvládnutí: orientace v programovacích jazycích, jednotlivých programovacích paradigmat, nároků na užití a zpracování jednotlivých typů jazyků.

Proč je předmět vyučován

Absolvent by měl porozumět principům, jak je program reprezentován za běhu, jaké kategorie programovacích jazyků jsou k dispozici, co od nich čekat. Hlubší porozumění zpracování a implementace objektového paradigmatu a návrhových vzorů je nutnou podmínkou a výstupní znalostí též.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překlady/analýza formálních jazyků. Zaměření na regulární a bezkontextové jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty a zpracování.

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě
 • Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - I, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP I, VUT FIT, 2006
 • Křivka, Z., Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - II, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP II, VUT FIT, 2008
 • Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - III, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP III, VUT FIT, 2006
 • Lee, D.K.: Foundations of Programming Languages, Second Edition, Springer, 2017

Literatura referenční

 • Sebesta R.W.: Concepts of Programming Languages, 4th edition, ADDISON-WESLEY, 1999, ISBN 0-201-38596-1
 • MacLennan, B.J.: Principles of Programming Languages: Design, Evaluation, and Implementation (3rd Edition). Oxford University Press, 1999
 • Lee, D.K.: Foundations of Programming Languages, Second Edition, Springer, 2017

Osnova přednášek

 1. Úvodní vymezení pojmů a problematiky
 2. Úvod do imperativních jazyků - nestrukturované programovací jazyky
 3. Blokově strukturované jazyky
 4. Modulární jazyky
 5. Objektově orientované jazyky
 6. Některé zvláštnosti objektově orientovaných jazyků
 7. Návrhové vzory
 8. Úvod do deklarativních jazyků - lambda kalkul
 9. Funkcionální jazyky
 10. Logické programovací jazyky
 11. Další typy deklarativních jazyků, srovnání
 12. Hlavní rozdíly v práci a implementaci u imperativních a deklarativních jazyků
 13. Shrnutí tématu, diskuze navazujících předmětů

Osnova ostatní - projekty, práce

Jednoduchý program, či programy/skripty psané v zadaném jazyce spolu s odpovídající dokumentací.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín - 20 bodů.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanovených termínech - 20 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi jsou tvořeny celými větami, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (implementace jednoho či více programů, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi jsou tvořeny celými větami, 2 opravné termíny. (60 bodů - pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.)

Podmínky zápočtu

Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrální zkoušky, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Popřednáškavýuky E104 E105 E112 08:0010:50 2BIB 3BIT xx
Popřednáškavýuky E112v 08:0010:50YT, ZP
Útpřednáškavýuky D105 10:0012:50 2BIA 3BIT xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, povinný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru