Course details

Typography and Publishing

ITY Acad. year 2020/2021 Summer semester 4 credits

Students learn the basics of typography and tools for creating documents. We concentrate on the LaTeX system for preparing professional documents and publications. The course consists of six lectures (one 100 minutes long lecture per two weeks). Students practise their knowledge within five LaTeX projects. The final test is at the end of teaching part of the term.

News

Brno, 13. 2. 2021
Vážení studenti,

výuka (minimálně ze začátku letního semestru) bude probíhat on-line formou, a to nezávisle na politických tanečcích okolo nouzového stavu. Nikdo, kdo si uchoval alespoň kousek zdravého selského rozumu, nemůže čekat, že bych za současné situace pozval více než čtyři sta do předmětu zapsaných studentů, aby se tísnili ve dvou přednáškových místnostech.

Protože máme v našem předmětu naplánováno jenom šest dvouhodinových přednášek, začneme ve druhém týdnu výuky. Na první přednášce se tedy setkáme v úterý 16. února 2021 od 15:00 do 16:50 prostřednictvím YouTube (https://youtube.com/playlist?list=PL_eb8wrKJwYuNXjVXtm_Tyh9mf5gT9Xrr). Je to kanál z učebny E112 - když budu v přednáškové místnosti sám, není nutné obsadit největší učebnu D105.

Další přednášky pak plánuji na 23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4. a 20. 4. 2021. Látku probíranou na druhé až šesté přednášce si vyzkoušíte v rámci individuálně řešených projektů, na jejichž vypracování budete mít dva týdny (do další přednášky).

Předmět uzavře závěrečná písemka, která nám letos vychází na úterý 4. května 2021. Pokud to epidemická situace dovolí, udělali bychom ji prezenčně v době přednášky. Jinak, což se aktuálně zdá jako pravděpodobnější, bude realizována formou on-line testu v IS FIT.

Bezproblémové uzavření zimního zkouškového období a optimistický vstup do dalšího semestru Vám přeje

Bohuslav Křena

Guarantor

Deputy Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Classified Credit

Time span

13 hrs lectures, 26 hrs projects

Assessment points

30 mid-term test, 70 projects

Department

Lecturer

Instructor

Course Web Pages

Subject specific learning outcomes and competences

Students learn typography basics and how to create documents by the LaTeX system.

Learning objectives

To understand the common principles of typography. To take an overview of tools for creating documents of high typographic quality. To be familiar with the system LaTeX for preparing professional documents and publications.

Why is the course taught

Learning how to use the LaTeX system is not an easy task. This was the main reason for creating the course. Students will exercise using LaTeX by projects. After the course, they will be able to create documents in LaTeX more efficiently as they can concentrate on a document itself rather than on handling LaTeX. There are discussed general typography rules within lectures despite their main focus on LaTeX.

Prerequisite kwnowledge and skills

Text editors.

Study literature

 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky (LaTeX for Beginners), 3. edition. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1. (In Czech)
 • Kopka, H., Daly, P. W. LaTeX podrobný průvodce (A Guide to LaTeX Document Preparation for Beginners and Advanced Users), vydání první. Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-722-6973-9. (In Czech)
 • Kottwitz, S. LaTeX Beginner's Guide. Packt Publishing, Birmingham, 2011. ISBN 978-1847199867.

Fundamental literature

 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači (How to Publish by Computer), SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77. (In Czech)
 • ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2011. (In Czech)

Syllabus of lectures

 1. Goals and organization of the course, writing as a basis of typography, review of tools for document preparation.
 2. Introduction to LaTeX system - philosophy, software, plain and hybrid composition.
 3. Document composition - common rules and LaTeX commands for document structuring, the composition of mathematical expressions in LaTeX.
 4. Handling tables, algorithms, and images in LaTeX.
 5. Standards for references, references in LaTeX.
 6. Basics of presentations, presentation tools in LaTeX.

Syllabus - others, projects and individual work of students

 1. Plain and hybrid composition (10 points)
 2. Document composition, mathematical expressions (15 points)
 3. Pictures, algorithms, and tables (15 points)
 4. References (15 points)
 5. Presentation preparing (15 points)

Progress assessment

Students can obtain up to 70 points from 5 projects and up to 30 points from the final test.

Controlled instruction

No attendance on lectures is monitored within this course. The knowledge of students is examined by the projects and by the final test.
In case of illness or other relevant obstacles that are properly reported and documented, the student can ask a responsible teacher to postpone a project submission or to provide an additional date for the final test.

Exam prerequisites

Students get points in the projects during the term and in the final test at the end of teaching part of the term. It is necessary to get at least 50 points for the accreditation. Classification is according to the standard scale.
Plagiarism as well as not permitted cooperation on projects and/or cheating during the final test will cause that involved students are not classified and disciplinary action may be initiated.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndLect.grpGroupsInfo
Tuelecturelectures D0206 D105 15:0016:50 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx
Tuelecture2., 3., 5., 7., 9., 11. of lectures E112v 15:0016:50YT, ZP

Course inclusion in study plans

 • Programme BIT, 1st year of study, Elective
 • Programme IT-BC-3, field BIT, 1st year of study, Elective
Back to top