Detail předmětu

Bioinformatika

IV108 Ak. rok 2020/2021 zimní semestr

Pokročilý předmět v bioinformatice kombinující přednášky a cvičení na počítači, navazující na základy mol.biologie a bioinformatiky z jiných předmětů.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Vyhledávání v biologických sekvencích (typy vyhledávání, principy a aplikace)
 2. Porovnávání biologických sekvencí (párové a mnohočetné, aplikace)
 3. Genomy, jejich struktura a analýza sekvence DNA
 4. Analýza a predikce struktury RNA
 5. Techniky sekvenování DNA (principy a aplikace)
 6. Struktura a funkce proteinů
 7. Analýza sekvence proteinů (detekce domén, predikce struktury, analýza korelovaných mutací)
 8. Zvláštní struktury DNA (triplex, kvadruplex), repetitivní a mobilná DNA, genom člověka
 9. Molekulárně-biologické a bioinformatické databáze (např. GenBank, UniProt, RefSeq, PDB, Gene Ontology)
 10. Výpočetní nástroje (např. BLAST, BLAT, R/Bioconductor, Biomart, genomové prohlížeče) a datové formáty (např. FASTA, FASTQ, SAM, VCF, GFF3, PDB) používané v mol.biologii a bioinformatice.

Garant předmětu

Lexa Matej, Ing., Ph.D. (FI MUNI)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Lexa Matej, Ing., Ph.D. (FI MUNI)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Na konci kurzu budou studenti:

 • podrobně seznámeni s vybranými algoritmy a metodami analýzy dat využívaných v bioinformatice, jejich výhodách a slabých místech a nejnovějších alternativách a postupech
 • dokáží pracovat s prostorovými modely molekul
 • studenti dokáží kriticky hodnotit a navrhovat vlastní postupy při řešení vybraných problémů v bioinformatice
 • budou znát principy metod sekvenování DNA a práce s takto získanými sekvencemi.

Cíle předmětu

Seznámení s vybranými algoritmy a metodami analýzy dat využívaných v bioinformatice.

Literatura studijní

 • BROWN, Stuart M. Next-generation DNA sequencing informatics. Second edition. Cold Spring Harbor, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, [2015]. ISBN 978-1621821236.

Literatura referenční

 • Jones N.C., Pevzner P.: An introduction to algorithms in bioinformatics. MIT Press, 2004, ISBN 978-0262101066
 • Xinkun Wang, Next-Generation Sequencing Data Analysis, ISBN: 978-1482217889, CRC Press, 2016.
 • Zvelebil M., Baum J.: Understanding bioinformatics. Garland Science, London, 2007 ISBN 978-0815340249.

Osnova přednášek

 1. Biologický jazyk (segmentace sekvencí, informačně-statistická analýza biologických sekvencí)
 2. Hledání výrazů a příbuzných sekvencí (algoritmy založené na filtraci a suffixových polích)
 3. Heuristické algoritmy pro hledání podobnosti biologických sekvencí (BLAST, BLAT, Pattern Hunter)
 4. Práce s regulárními výrazy v bioinformatice
 5. Algoritmy pro předpovídání a analýzu strukturních dat (sekundární struktura, kontakty v proteinech, identifikace domén)
 6. Algoritmy pro předpovídání a analýzu strukturních dat (3D struktura, srovnávání struktur)
 7. Práce se strukturami molekul v programu Pymol
 8. Nové metody sekvenování DNA
 9. Skládání genomů a další operace s krátkými sekvencemi nukleových kyselin
 10. Odhad teploty topení duplexů DNA a jiných struktur nukleových kyselin, program mfold
 11. Sekundární struktura RNA
 12. DNA výpočty
 13. Srovnávací genomika člověka (příklady z vědecké literatury)

Kontrolovaná výuka

Průběžné řešení úloh, závěrečná písemná zkouška, minimum je 50 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru