Detail předmětu

Angličtina pro doktorandy

JA6D Ak. rok 2020/2021 zimní semestr

Aktuální akademický rok

Kurz pro doktorandy od středně pokročilých výše. Je zaměřen na přípravu ke zkoušce, která je podmínkou ukončení doktorského studia, a zároveň na prohloubení jazykových dovedností pro různé formy akademického psaní - výtah z odborného textu, formulace tezí, abstrakt,odborný článek, apod. Součástí kurzu je i rozvíjení jazykových dovedností pro komunikaci a prezentaci na akademické úrovni.

Garant předmětu

Zmrzlá Petra, Mgr., Ph.D. (UJAZ FEKT VUT)

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Ústav jazyků (UJAZ FEKT VUT)

Přednášející

Zmrzlá Petra, Mgr., Ph.D. (UJAZ FEKT VUT)

Cvičící

Zmrzlá Petra, Mgr., Ph.D. (UJAZ FEKT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost rozlišit různé styly písemného projevu, porozumnění textu, psaní abstraktu, zprávy, článku, reprodukce textu, komunikace a prezentace odborné práce.

Cíle předmětu

Cílem tohoto jednosemestrálního kurzu je zdokonalení studentů v porozumění při čtení akademických textů, psaní abstraktu, odborných zpráv a článků, reprodukci textu, odborné prezentace a komunikaci v anglickém jazyce.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Zkouška na úrovni alespoň středně pokročilý, případně přijímací zkouška do doktorského studia.

 • doporučená prerekvizita
  • Angličtina 4: středně pokročilí 2

Literatura referenční

 • Leki, I. (1998) Academic Writing: Exploring Processes and Strategies. Cambridge: CUP (EN)
 • McCarthy, M., O'Dell, F. (2016) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP (EN)
 • Pathare, E. (2012) Headway Academic Skills 3: Listening & Speaking Student´s Book with Online Practice. Oxford: OUP (EN)
 • Harrison, R. (2012) Headway Academic Skills 3 Reading, Writing, and Study Skills Student's Book with Oxford Online Skills. Oxford: OUP (EN)
 • Moore, J. (2017) Oxford Academic Vocabulary Practice: Upper-Intermediate B2-C1. Oxford: OUP (EN)
 • Hewings, M. (2013) Advanced Grammar in Use. Cambridge: CUP. (CS)

Osnova přednášek

 • Prezentace
 • Poslech
 • Jazykové funkce
 • Gramatika
 • Akademická a technická angličtina
 • Analýza a reprodukce textů

Průběžná kontrola studia

 • Aktivní účast na cvičení
 • Prezentace
 • Samostudium a psaní zadaných písemných prací

Kontrolovaná výuka

Kurz je založen na elektronických podpůrných materiálech UJAZ. Od studentů se očekává aktivita na seminářích, plnění písemných i ústních úkolů a prezentace.

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba splnit ústní prezentaci na odborné téma a dosáhnout 50% v každé části písemné zkoušky (jazykový test, poslech, práce s odborným textem).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru