Detail předmětu

Kódování a komprese dat

KKO Ak. rok 2020/2021 letní semestr 5 kreditů

Úvod do teorie komprese dat. Ztrátové a bezztrátové metody, adaptivní metody, statistické - Huffmanovo a aritmetické kódování, slovníkové metody LZ77, LZ78, transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace. Obvodová podpora komprese dat.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)

Stránky předmětu

Aktuální informace jsou zveřejňovány na WIKI předmětu ve WISu.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teoretický základ moderního přístupu ke snížení redundance v datech.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Význam moderních forem komprese dat.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními kompresními technikami, metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat, jejich účinností a obvodovou podporou komprese dat.

Proč je předmět vyučován

Komprese představuje jednu z typických operací prováděných nad daty a to nejen pro potřeby zvýšení kapacity úložiště, ale také snížení latence přenosu, zvýšení kapacity přenosové linky a podobně. Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled kompresních technik a jejich vlastností tak, aby mohli tuto znalost dále aplikovat při řešení problémů v praxi.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost činnosti základních jednotek počítače. 

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály a studijní opory v elektronické formě.

Literatura referenční

 • Sayood, K.: Introduction to Data Compression, Fifth Edition, 2017, ISBN 978-0-12809-474-7
 • Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Fourth Edition, Springer 2007, ISBN 978-1-84628-605-5
 • Sayood, K.: Lossless Compression Handbook,  2003, ISBN 978-0-12620-861-0

Osnova přednášek

 • Úvod do teorie komprese.
 • Základní kompresní metody.
 • Statistické a slovníkové metody.
 • Huffmanovo kódování.
 • Huffmanovo adaptivní kódování.
 • Aritmetické kódování. Komprese textu.
 • Ztrátové a bezztrátové komprese dat.
 • Slovníkové metody, LZ77, LZ78.
 • Varianty LZW.
 • Transformační kódování, Burrows-Wheelerova transformace.
 • Další metody.
 • Obvodová podpora pro kompresi dat, MXT.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální zadání projektů.

Průběžná kontrola studia

Vypracování projektu s prezentací.

Podmínky zápočtu

Vypracování projektu s prezentací. Min 10 bodů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
Útpřednáškavýuky D0207 09:0010:50 1MIT 2MIT NEMB xx
Útzkouška2021-05-25 A112 10:0011:50 1MIT 2MIT 1. oprava
Útzkouška2021-06-01 A112 10:0011:50 1MIT 2MIT 2. oprava
Stzkouška2021-05-19 D0206 15:0016:50 1MIT 2MIT řádná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru