Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

PDS Ak. rok 2020/2021 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Transportní protokoly. Teorie směrování. Architektura přepínačů a směrovačů. Principy P2P komunikace. Zpracování paketu v operačním systému. Detekce síťových incidentů. Datová centra, SDN a virtualizace síťových funkcí. Cloud networking. Automatizovaná detekce chyb v komunikaci.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. laboratoře, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 15 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Marek Marcel, Ing. (FIT VUT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění principům komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Znalost architektury základních síťových prvků. Metody pro klasifikaci a analýzu síťového provoz a detekci chyb v počítačové komunikaci.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Znalost principů komunikace a jejich implementace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět principům komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Seznámit se s návrhem základních síťových prvků. Seznámit se s pokročilými metodami pro klasifikaci a analýzu síťového provoz a detekci chyb v počítačové komunikaci.

Proč je předmět vyučován

Předmět připravuje studenta na řešení pokročilých inženýrský úloh v oblasti počítačové komunikace, síťových aplikací a infrastruktury. 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie množin, grafů a relací. Znalost základních komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Technologie linkové a síťové vrstvy.
 2. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 3. Teorie směrování.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Architektura směrovačů.
 6. Architektura peer-to-peer sítí.
 7. Reálné zpracování paketů v OS.
 8. Detekce síťových incidentů. Reputační systémy.
 9. Datová centra. Softwarově definované sítě.Virtualizace.
 10. Anonymita na Internetu.
 11. Cloud networking.
 12. Automatizovaná detekce chyb v komunikaci.
 13. Síťová neutralita.

Osnova laboratorních cvičení

 • Analýza vybraných síťových útoků.

Osnova počítačových cvičení

 1. Demonstrace průchodu paketu sítí
 2. Troubleshooting základních problémů
 3. P2P sítě Bitcoin

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Návrh, modelování a implementace síťové aplikace.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoPSKSkupInfo
přednáškavýuky E112 08:0010:50 1MIT 2MIT NCPS - NSEC NHPC NNET xx
cvičenívýuky E112 11:0011:50 1MIT 2MIT NCPS - NSEC NHPC NNET xx

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru