Detail předmětu

Teorie a aplikace Petriho sítí

TAD Ak. rok 2020/2021 letní semestr

Základy teorie Petriho sítí, problémy analýzy Pertiho sítí, bezpečnost, omezenost, konzervativnost, živost, metody analýzy, jazyky Petriho sítí, podtřídy a rozšíření Petriho sítí, barvené Petriho sítě, hierarchické a objektově orientované Petriho sítě, nástroje pro práci s Petriho sítěmi, aplikace.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Základní prostředky popisu diskrétních systémů Petriho sítěmi.
 2. Klasifikace Petriho sítí.
 3. Metody analýzy C/E Petriho sítí založené na případovém grafu.
 4. Procesy C/E Petriho sítí.
 5. Synchronizační vzdálenost a fakta.
 6. Metody analýzy P/T Petriho sítí založené na stromu dosažitelných značení.
 7. Invarianty P/T Petriho sítí a jejich využití.
 8. Jazyky P/T Petriho sítí.
 9. Podtřídy a rozšíření Petriho sítí.
 10. Barvené a hierarchické Petriho sítě.

 


Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 8 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získané vědomosti a dovednosti umožní aktivně využívat Petriho sítě a podpůrné počítačové nástroje při modelování, návrhu, verifikaci a implementaci široké třídy systémů. Na základě získaných teoretických znalostí lze přenášet postupy této teorie i do jiných tříd formálních modelů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Kompetence a schopnosti aplikovat a rozvíjet pokročilé informační technologie založené na vhodných formálních modelech systémů, vytvářet a využívat takové modely a teorie k automatizaci návrhu a verifikaci  implementace počítačových systémů.

Cíle předmětu

Pochopení základních konceptů a metod modelování systémů prostřednictvím Petriho sítí. Zvládnutí teorie Petriho sítí a její aplikace pro modelování, navrhování a verifikaci počítačových systémů. Praktické zvládnutí využívání počítačových nástrojů pro typické aplikace Petriho sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti z binárních relací, teorie grafů a formálních jazyků včetně konečných a zásobníkových automatů, Turingových strojů, pojmů algoritmické složitosti a a principů počítačového modelování.

Literatura studijní

 • Reisig W.: Petri Nets: An Introduction. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1985
 • Jensen K.: Coloured Petri nets, Springer Verlag 1993
 • Češka M.: Petriho sítě, Akad.nakl. CERM, 1994
 • Wil van der Aalst and Kees van Hee: Workflow Management: Models, Methods, and Systems MIT Press, 368 pp., ISBN 0-262-01189-1 2004
 • Unifying Petri Nets, Advances in Petri Nets, Ed.: Hartmut Ehrig, Gabriel Juhas, Julia Padberg, Grzegorz Rozenberg, Springer-Verlag Vol.: LNCS 2128, 485 pp., ISBN: 3-540-43067-9 2001
 • http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/TI1/public/ti.pdf
 • Jensen K.: Coloured Petri nets: modelling and validation, Springer Verlag, 2009
 • David R., Alla H,:Discrete, continuos and hybrid Petri Nets, Springer Verlag, 2010

Literatura referenční

 • Reisig W.: Petri Nets: An Introduction. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1985
 • Jensen K.: Coloured Petri Nets, Springer Verlag 1993
 • Češka M.: Petriho sítě, Akad.nakl. CERM, Brno 1994
 • Jensen K.: Coloured Petri nets: modelling and validation, Springer Verlag, 2009
 • David R., Alla H,: Discrete, Continuos and Hybrid Petri Nets, Springer Verlag, 2010

Osnova přednášek

 • Úvod, filozofie, historie a aplikace Petriho sítí, pojem sítě a odvozených základních pojmů.
 • C/E Petriho sítě, případy a kroky, stavový prostor C/E systémů, cyklické a živé C/E systémy, ekvivalence C/E systémů.
 • Bezkontaktní C/E systémy, komplementace, případové grafy a jejich aplikace pro analýzu C/E systémů.
 • Procesy C/E systémů, relace podobnosti a její oblasti, výskytové sítě, vlastnosti procesů a jejich kompozice.
 • Vlastnosti C/E systémů, pojem synchronizační vzdálenosti, speciální synchronizační vzdálenosti, reprezentace vlastností výrokovou logikou, fakta.
 • P/T Petriho sítě, definice, evoluční pravidla, stavový prostor, základní problémy analýzy (bezpečnost, omezenost, konzervativnost, živost).
 • Reprezentace nekonečného stavového prostoru, strom dosažitelných značení, výpočet a využití stromu dosažitelných značení pro analýzu P/T sítí.
 • Pojem invariantu, P a T invarianty, definice, výpočet a využití invariantu pro analýzu P/T sítí.
 • Podtřídy a rozšíření P/T sítí, stavové stroje, značené grafy, P/T sítě s volným výběrem, sítě s inhibitory, časované a stochastické Petriho sítě.
 • Pojem jazyka Petriho sítě, typy jazyků, uzávěrové vlastnosti jazyků Petriho sítí, vztah těchto jazyků k Chomského hierarchii (modelovací schopnost).
 • Barvené Petriho sítě, základní vyjadřovací prostředky, inskripční jazyk, počítačový nástroj pro práci s těmito sítěmi (CPN Design).
 • Metody formální analýzy barvených Petriho sítí, výskytový graf, invarianty, využití v analýze systémů.
 • Hierarchické a objektově orientované Petriho sítě, prostředky hierarchického návrhu, substituce a invokace, začlenění prostředků objektově orientovaného návrhu, PNtalk jako jazyk pro práci s OO Petriho sítěmi.

Osnova počítačových cvičení

 • Nástroje pro C/E a P/T Petriho sítě.
 • Nástroje pro vysokoúrovňové Petriho sítě (CPN).
 • Nástroje pro objektově orientované Petriho sítě.
 • Nástroje pro modelování a programovaní řídicích systémů na bázi Petriho sítí.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Prostudování a zpracování, formou tematické práce, vybraného vědeckého článku z oblasti aplikace Petriho sítí v problematice řešené v disertační práci studenta.

Průběžná kontrola studia

Diskuse v rámci přednášek, kontrola zpracování tematické práce.

Kontrolovaná výuka

Přednašky a zpracovaní projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru