Detail předmětu

Vybrané problémy informačních systémů

VPD Ak. rok 2020/2021 letní semestr

Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál. Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP. Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model. Data a jejich definice v OLAP modelu. Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http. Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML. Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru. Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model. Objektové konceptuální modelování. Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta. Problémy vizualizace. Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON. 

U všech absolventů předmětu se očekává přehled a porozumění základům uvedených témat. Hlubší znalosti se vyžadují u tématu, které zpracovali a prezentovali v eseji. Toto téma zpravidla nějak souvisí se zaměřením disertační práce. Jeho zpracování vyžaduje nastudování knižní publikace nebo kolekce tématicky souvisejících článků z časopisů a konferencí.

Otázky k SDZ:

 1. Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál.
 2. Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP.
 3. Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model. Data a jejich definice v OLAP modelu.
 4. Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http.
 5. Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML.
 6. Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru.
 7. Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model. Objektové konceptuální modelování.
 8. Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta.
 9. Problémy vizualizace.
 10. Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Hynek Jiří, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Stránky předmětu

 • http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/VPD/public/

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získat přehled o moderních informačních systémech se schopností se účastnit jejich využití i teoretického zkoumání.

Cíle předmětu

Získat přehled v pokročilém návrhu a implementaci informačních systémů.

Literatura studijní

 • Catell, R.G.G.: The Object Database Standard: ODMG - 93, Release 1.1, Morgan Kaufmann Publishers 1994 , San Francisco, p. 176
 • Coad, P., Yourdon, E.: Object-Oriented Analysis, Yourdon Press, Engelwood Cliffs, New Jersey 1991.

Literatura referenční

 • Jacobson, I.: Object-Oriented Software Engineering - A Use case Driven Approach, Addison Wesley, ACM Press 1992, p.524
 • Ellis, M.,A., Stroustrup,B.: The Annotated C++ Reference Manual, Addison - Wesley Publishing Company 1992, p.453
 • Hudhes, J.,G.: Object-Oriented Databases, Prentice Hall 1991, p. 280
 • Gray, M.D.P., Kulkarni, K.G., Paton, N.W.: Object-Oriented Databases - A Semantic Data Model Approach, Prentice Hall 1992, p. 237

Osnova přednášek

 • Technologické části informačního systému zejména v portálovém řešení: server, klient, datový kanál.
 • Rozdělení informačních systémů na OLTP a OLAP.
 • Data, procesy a jejich definice v OLTP modelu, transakce a jejich model.
 • Data a jejich definice v OLAP modelu.
 • Síťové prostředí implementace informačních systémů, internet a jeho protokoly, http.
 • Pojem dokumentu a jeho definice, SGML, XML.
 • Server a jeho funkce v informačním systému, styk serveru s databází, programování serveru.
 • Návrh serverové části, konceptuální schéma, E-R diagram, převod na relační model.
 • Objektové konceptuální modelování.
 • Klient a jeho funkce. Klient v portálovém řešení. Programování klienta.
 • Problémy vizualizace.
 • Přenos dat mezi serverem a klientem, možné typy kódování přenášených dat XML, JSON. 

Průběžná kontrola studia

diskuze na doktorandských přednáškách, zpracování eseje na dané téma

Kontrolovaná výuka

pouze přednášky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4, obor DVI4, libovolný ročník, volitelný
Nahoru