Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pokročilé komunikační systémy

PKS Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Druhy komunikačních sítí. Elektrické rozhraní - vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Modemy v základním a přeloženém pásmu. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Veřejné telefonní sítě. Teorie přenosových systémů. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, systémy s přepínání rámců - Frame relay, s přepínáním buněk Cell relay a systémy pracující v asynchronním přenosovém režimu (ATM). Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1). Řízení telekomunikačních sítí. Bezdrátové a mobilní sítě - Analogový systém NMT a digitální systém GSM, GPRS. Trankové systémy pro mobilní komunikaci. Systém CTx a DECT. Systémy BlueTooth a WiFi.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.

Literatura studijní

 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, studijní opora, Computer Press 1998, , ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X

Literatura referenční

 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6 
 • Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M., Strober, T.: Pervasive Computing (2nd edition), Springer 2003, ISBN 3-540-00218-9
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998,, ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X
 • Walrand, J., Varaiya, P.: High-Performance Communication Networks, Morgan Kaufmann 1996

Osnova přednášek

 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích.
 2. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 3. Protokoly linkové vrstvy - HDLC 
 4. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 5. Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 6. Technologie xDSL.
 7. Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM
 8. Moderní mobilní sítě - GPRS, WAP
 9. Moderní mobilní sítě - EDGE, UMTS
 10. Bezdrátové sítě - WiFi
 11. Bezdrátové sítě - BlueTooth a ZigBee
 12. Systémy řízení bezdrátových sítí. Směrování v mobilních sítích. Systémy CTx a DECT.
 13. Telefonování přes datové sítě - VoIP 

 

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří

Podmínky zápočtu

Získání min. 15 bodů v průběhu semestru
Nahoru