Detail předmětu

Diagnostika Cisco sítí (TSHOOT)

C3P Ak. rok 2020/2021 zimní semestr 5 kreditů

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Přehled metodologií a praktických přístupů potřebných pro diagnostiku a správu Cisco sítí. Seznámení se základními metodami pro odhalování chyb. Nástroje pro diagnostiku, IOS diagnostic tools, SNMP, NetFlow, packet capturing. Diagnostika přepínačů, STP, VLAN sítě. Diagnostika a ladění směrování EIGRP, OSPF, BPG a redistribuce dat. Správa zabezpečení pomocí Cisco IOS Security a Cisco IOS Firewall. Sledování hlasové komunikace a přenosů IPv6.

Garant předmětu

Zástupce garanta předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti pochopí základní přistupy a metodologie pro diagnostiku počítačových sítí. V laboratoři si vyzkouší sledování chyb na přepínačích a směrovačích, použití diagnostických nástrojů a služeb IOS pro detekci chyb. Budou umět použít tyto nástroje pro diagnostiku STP, VLAN, směrovacích protokolů a nastavení bezpečnosti zařízení.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodologiemi a praktickými přístupy potřebných pro diagnostiku a správu Cisco sítí. Studenti se seznámení se základními metodami pro odhalování chyb. Postupy si následně vyzkouší při praktické diagnostice přepínačů a směrovače. Zaměří se na základní chování prvků STP a VLAN, směrování a zabezpečení dat.

Proč je předmět vyučován

Jedná se o přípravný kurz na certifikaci CCNP TSHOOT pro budoucí síťové správce a administrátory.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování kurzů CCNP ROUTE a CCNP SWITCH.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické materiály přístupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

 • Kevin Wallace: CCNP TSHOOT 642-832 Official Certification Guide, Cisco Press, 2010.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Úvod do diagnostiky sítí. Proces odhalování chyb.
 2. Nástroje pro odhalování chyb, IOS Diagnostic Tools, Packet Capturing, SNMP, NetFlow.
 3. Základní diagnostika přepínačů, VLAN, STP.
 4. Pokročilá diagnostika přepínačů a směrovačů, směrování VLAN, sledování záložních zařízení HSRP, VRRP, GLBP.
 5. Diagnostika směrovacích protokolů, EIGRP, OSPF.
 6. Diagnostika směrovacích protokolů, BGP. Zvyšování výkonu směrování.
 7. Diagnostika zabezpečení Cisco zařízení, Cisco IOS Security, Cisco IOS FIrewall, ACLs.
 8. Sledování chyb u služeb NAT a DHCP.
 9. Diagnostika hlasových přenosů a video přenosů.
 10. Diagnostika sítí IPv6, konfigurace, tunelování, směrování OSPFv3, RIPng.
 11. Diagnostika aplikačních služeb, optimalizace. Použití NetFlow, IP SLA, QoS a NBAR.
 12. Diagnostika VPN sítí.
 13. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 30 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru