Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pokročilé informační systémy

PIS Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Modelování procesů v informačních systémech - workflow. Internetová rozhraní informačních systémů. Persistentní objektově orientované systémy. Informační systémy nad objektovými databázovými systémy. Managerské informační systémy a prostředky získávání odvozených informací. Transakční modely. Podpora rozhodování, metody dolování dat. Middleware (CORBA). Autentizace v informačních systémech a problémy bezpečnosti. Ergonomie informačních systémů. Geografické informační systémy. Informační systémy pro státní správu. Podrobná struktura ekonomického informačního systému pro podmínky České republiky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehledová znalost širokého spektra různých informačních systémů. Detailní znalost moderních metod vytváření informačních systémů orientovaných zvláště na ekonomiku a státní správu v České republice.

Cíle předmětu

Na základě znalostí o informačních systémech na úrovni bakalářské předmětu Informační systémy rozšířit znalosti o informačních systémech a technologii jejich výstavby.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Duží, M.:  Konceptuální modelování - datový model HIT, 1. vydání 2000, 98 stran, Slezská universita Opava, ISBN 80-7248-062-6
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 s., ISBN 80-7226-091-X
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 s., ISBN 0-13-896101-8
 • Cichocki, A., Abdelsalam, H., Rusinkiewitz, M., Woelk, D.: Workflow and Process Automation - Concepts and Technology, Kluver Academic Publishers Dordrecht 1998, 114 s., ISBN 0-7923-8099-1
 • Fayyad, U.M. a kol.: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press Menlo Park 1996, 610 s., ISBN 9-780262-560979
 • Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 s., ISBN 80-86083-00-4
 • St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 s., ISBN 80-7226-170-3

Literatura referenční

 • Duží, M.:  Konceptuální modelování - datový model HIT, 1. vydání 2000, 98 stran, Slezská universita Opava, ISBN 80-7248-062-6
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 s., ISBN 0-13-896101-8
 • Cichocki, A., Abdelsalam, H., Rusinkiewitz, M., Woelk, D.: Workflow and Process Automation - Concepts and Technology, Kluver Academic Publishers Dordrecht 1998, 114 s., ISBN 0-7923-8099-1
 • Fayyad, U.M. a kol.: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press Menlo Park 1996, 610 s., ISBN 9-780262-560979

Osnova přednášek

 1. Datové modelování v informačních systémech - návrhové vzory.
 2. Modelování procesů v informačních systémech - workflow.
 3. Ontologie a sémantický web. Internetová rozhraní informačních systémů.
 4. Persistentní objektově orientované systémy.
 5. Distribuované informační systémy. Replikace v informačních systémech.
 6. Informační systémy nad objektovými databázovými systémy.
 7. Managerské informační systémy a prostředky získávání odvozených informací. Informační systémy pro státní správu.
 8. Dolování dat a jeho metody, OLAP.
 9. Middleware CORBA.
 10. Transakční modely. 
 11. Geografické informační systémy.
 12. Bezpečnost informačních systémů. Elektronická výměna údajů a předávání dokumentů.
 13. Podrobná struktura ekonomického informačního systému pro podmínky České republiky.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti IS k detailnímu řešení. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní (viz příklady zadání).
 2. Specifikovat řešený problém formou neformální specifikace. Na základě této specifikace cvičící potvrdí vhodnost projektu.
 3. Formálně popsat (stačí na papíře) řešení pomocí diagramů UML (diagram použití, diagram tříd, některý vhodný dynamický diagram).
 4. Definovat rozhraní s návazným systémem formou sady dokumentů XML přicházejících a odcházejících (dokumenty popsané pomocí XML schemat či DTD).
 5. Implementovat popsané řešení tak aby byla umožněna práce (prohlížečem přes Internet) s daty v jednoduché databázi a komunikace XML dokumentů přes rozhraní.
 6. Příklady zadání: Nákup a prodej cenných papírů. Přihlašování do kursů. Prodej letenek. Diář. Rezervace místenek ve vlaku. Prodej zájezdů v cestovní kanceláři. Sporožiro s platebními kartami. Sklad. Informační systém výrobního podniku udržující údaje o stavu zásob. Dispečink záchranné služby. Obchodní dům. 

Průběžná kontrola studia

Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Podmínky zápočtu

Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru