Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Analýza a návrh informačních systémů

AIS Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Softwarové projekty - životní cyklus vývoje. Modelovací jazyky - jazyky pro strukturované modelování, modelovací techniky jazyka UML 2.0. Úvod do plánování a sledování projektu, řízení projektu. Nástroje na podporu softwarového inženýství. Úvod do metodiky Unified process. Analýza a specifikace požadavků. Přechod od požadavků k implementaci - objektový business model, objektový model domény. Návrh architektury - vrstvy, rámce, vzory. Návrh databáze - mapování objektového modelu na relační databázi a objektově relační databázi. Návrh tříd a interakcí. Programování a testování. Refaktorizace. Návrh uživatelského rozhraní. Datové inženýrství - zajištění bezpečnosti a integrity dat, transakce a souběžnost. Business komponenty. Projekt zaměřený na analýzu požadavků a návrh.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 15 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát podstatu, základní metody a techniky používané při vývoji informačních systémů na úrovni, která je dále rozvíjena ve specializovaných předmětech. Jsou schopni vytvářet vhodné modely při analýze a návrhu informačních systémů a to zejména využitím objektově-orientovaného přístupu a modelovacích technik, které poskytuje jazyk UML.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí formou projektu analyzovat problém a navrhovat jeho řešení. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a prostředky používanými při vývoji informačních systémů a naučit je tyto metody a prostředky používat.

Literatura studijní

 • Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Harlow England, Addison-Wesley, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4. 
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003, 408 s., ISBN: 80-7226-947-X.
 • Kanisová, H., Müller, M.: UML srozumitelně. Computer Press, 2004, 160 s., ISBN: 80-251-0231-9ISBN: 80-251-0231-9.
 • Larman, C.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. Upper Saddle River, Prentice Hall, 736 p., 2005, ISBN 0-13-148906-2.

Literatura referenční

 • Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Harlow England, Addison-Wesley, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4. 
 • Maciaszek, L.A.: Requirement Analysis and System Design, 2 ed. Addison-Wesley, Harlow England, 2005, 504 p., ISBN 0-321-20464-6.
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003, 408 s., ISBN: 80-7226-947-X.

Osnova přednášek

 1. Softwarové projekty - životní cyklus vývoje.
 2. Modelovací jazyky - jazyky pro
  strukturované modelování, modelovací techniky jazyka UML 2.0.
 3. Úvod do plánování a sledování projektu, řízení projektu.
 4. Nástroje na podporu softwarového inženýství.
 5. Úvod do metodiky Unified process.
 6. Analýza a specifikace požadavků.
 7. Přechod od požadavků k implementaci - objektový business model, objektový model domény.
 8. Návrh architektury - vrstvy, rámce, vzory.
 9. Návrh databáze - mapování objektového modelu na relační databázi a objektově relační databázi. Návrh tříd a interakcí.
 10. Programování a testování.
 11. Refaktorizace.
 12. Návrh uživatelského rozhraní.
 13. Datové inženýrství - zajištění bezpečnosti a integrity dat, transakce a souběžnost. Business komponenty.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Neformální specifikace základních požadavků na část informačního systému, která je předmětem řešení projektu.
 • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikace vytvořená v jazyce UML.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška, odevzdání a obhajoba výsledků projektu v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování projektu.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním výsledků projektu a jejich obhajobou v předepsaných termínech a ziskem minimálně 25 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru.
Nahoru