Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Internetové aplikace

WAP Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Značkovací jazyky a rodina SGML a její současní členové html a zejména xml. Technologie výstavby stránek v html včetně dynamických stránek a stránek se skripty JavaScript, případně Perl, Python, Tcl a Visual Basic. Technologie xml, tj. jazyk xml, prostředky pro definici schémat, dotazovací jazyk, vytváření hypertextových vazeb, transformace xml, objektový model dokumentů, způsoby využití xml pro moderní informační systémy. Internetové standardy a protokoly.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 20 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost principů všech typů internetových aplikací. Základní znalost jejich vytváření.

Cíle předmětu

Získat znalosti umožňující používat a vytvářet internetové aplikace. Hlouběji se zabývat zejména skriptovacími a značkovacími jazyky a jejich použitím pro tvorbu internetových stránek a také výmenu dat.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

počítačové sítě, Internet

Literatura studijní

 • Naik, D.C.: Internet standardy a protokoly, Computer Press Brno 1999, 302 str., ISBN 80-7226-146-0
 • Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 s., ISBN 80-7169-949-7
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Škultéty, R.: JavaScript - programujeme internetové aplikace, Computer Press 2001 Praha,  208 s., ISBN 80-7226-457-5

Literatura referenční

 • Naik, D.C.: Internet standardy a protokoly, Computer Press Brno 1999, 302 str., ISBN 80-7226-146-0
 • Bradley, N.: XML kompletní průvodce, GRADA Brno 2000, 495 s., ISBN 80-7169-949-7
 • Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 1999 Praha, 418 s., ISBN 80-7226-193-2
 • Škultéty, R.: JavaScript - programujeme internetové aplikace, Computer Press 2001 Praha,  208 s., ISBN 80-7226-457-5
 • Flanagan, D.: JavaScript - kompletní  průvodce, Computer Press 2002 Praha,  825 s., ISBN 80-7226-626-8
 • Beazey, D.M.: Python - podrobná referenční příručka pro programovací jazyk Python, Neocortex 2002 Praha, 429 s., ISBN 80-86330-05-2

Osnova přednášek

 1. Přehled a rozdělení internetových služeb a realizovatelných aplikací.
 2. Skriptovací jazyky Javascript, Perl, Python, Tcl, Visual Basic.
 3. Internetové standardy a protokoly.
 4. Značkovací jazyky a rodina SGML a její současní členové html a zejména XML.
 5. Technologie výstavby stránek v html. Vývojové prostředky pro vytváření rozhraní v HTML.
 6. Technologie XML, tj. jazyk XML, prostředky pro definici schémat.
 7. Dotazovací jazyk XPath.
 8. Vytváření hypertextových vazeb XLink.
 9. Transformace XML.
 10. Objektový model dokumentů DOM.
 11. Způsoby využití xml pro moderní informační systémy.
 12. Rozhraní informačního systému na internetu.
 13. Jiné internetové aplikace.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Vybrat si nějaký konkrétní problém z oblasti IS k detailnímu řešení. Možné náměty na projekty jsou aktualizovány každý rok, avšak studentům je zanechán prostor řešit problém vlastní.
 2. Specifikovat řešený problém formou neformální specifikace. Na základě této specifikace cvičící potvrdí vhodnost projektu.
 3. Formálně popsat (stačí na papíře) řešení pomocí diagramů UML (diagram použití, diagram tříd, některý vhodný dynamický diagram).
 4. Definovat rozhraní s návazným systémem formou sady dokumentů XML přicházejících a odcházejících (dokumenty popsané pomocí XML schemat či DTD).
 5. Implementovat popsané řešení tak aby byla umožněna práce (prohlížečem přes Internet) s daty v jednoduché databázi a komunikace XML dokumentů přes rozhraní.

Průběžná kontrola studia

Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Podmínky zápočtu

Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru