Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pokročilá počítačová grafika

PGP Ak. rok 2006/2007 zimní semestr 5 kreditů

Reprezentace scény dynamické vizualizace, matematické a procedurální textury - generování, zobrazování a animace, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, aplikace zobrazovacích metod v OpenGL a DirectX, návrh a implementace animačního systému kloubových struktur, dynamika v počítačové animaci, animace měkkých objektů, animace mimiky a pohybu postav, kódování a komprese 3D objektů a animací (MPEG4, 7), speciální metody zobrazování ("nerealistické zobrazování", generování vizuálních efektů), tvorba modulů pro 3D grafické systémy (3D Studio, TrueSpace, Lightwave).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučí se i praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu a využití moderních HW prostředků pomocí 3D API (OpenGL, DirectX).

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti si procvičí týmovou práci na projektech, práci s literaturou a praktickou znalost jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Seznámit se s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučit se praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu a využití moderních HW prostředků pomocí 3D API (OpenGL, DirectX).

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012

Literatura referenční

 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C., Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN:1558602771
 • Ebert, D., S. et al., Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228760-6 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X

Osnova přednášek

 1. Úvod, omezení počítačové grafiky
 2. Shadery (Herout)
 3. Rozsáhlé scény, level of detail (Kršek)
 4. Optimalizace sledování paprsku
 5. Animace kloubních soustav (Fědor)
 6. Kolaboratovní scény (Pečiva)
 7. Animace a motion capture (Fědor)
 8. Haptic a stereozobrazení (Sochor 30.11.)
 9. Virtuání a rozšířená realita - (Beran 7.12.2006)
 10. Návrh a struktura systémů pro 3D zobrazení (Herout 14.12.2006)
 11. Závěr, speciální zobrazování, scény s velkým rozsahem HDR, sound rendering (19.12.2006)

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávané projekty.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru