Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Kódování a komprese dat

KKO Ak. rok 2006/2007 letní semestr 5 kreditů

Ztrátové a bezztrátové komprese dat. Základní techniky. Transformační kódování, Walshova, Hadamardova, Burrows-Wheelerova transformace. Statistické metody. Slovníkové metody, LZ77, 78. Kódování délkou sledů. Huffmanovo a aritmetické kódování. Jiné metody. MXT.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teoretický základ moderního přístupu k práci s daty s kompresí.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Význam moderních forem kódování a komprese informace.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat a jejich účinností.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost činnosti základních jednotek počítače.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály v elektronické formě.

Literatura referenční

 • Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Second Edition, Springer 2000, ISBN 0-387-95045-1

Osnova přednášek

 1. Úvod.
 2. Základní techniky.
 3. Ztrátové a bezztrátové komprese dat.
 4. Statistical methods.
 5. Slovníkové kompresní metody.
 6. LZ77, 78.
 7. Kódování délkou sledů.
 8. Huffmanovo kódování.
 9. Aritmetické kódování.
 10. Další metody.
 11. MXT.

Osnova ostatní - projekty, práce

Dvě zadání projektů.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemka a vypracování dvou projektů.

Podmínky zápočtu

Půlsemestrální písemka a vypracování dvou projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru