Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Kódování a komprese dat

KKO Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Ztrátové a bezztrátové komprese dat. Huffmanovo a aritmetické kódování. Kódování délkou sledů. LZ77, 78 a jejich modifikace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Teoretický základ moderního přístupu k práci s daty s kompresí.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Význam moderních forem komprese dat.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s metodami bezztrátové i ztrátové komprese dat a jejich účinností.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost činnosti základních jednotek počítače.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály v elektronické formě.

Literatura referenční

 • Salomon, D.: Data Compression. The Complete Reference, Third Edition, Springer 2004, ISBN 0-387-40697-2

Osnova přednášek

 • Úvod.
 • Intuitivní kompresní metody.
 • Statistické kompresní metody.
 • Huffmanovo kódování, modifikace.
 • Aritmetické kódování.
 • Kódování délek sledů.
 • Slovníkové kompresní metody.
 • LZ77, 78.
 • Modifikované metody LZ.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální zadání projektů.

Průběžná kontrola studia

Vypracování dvou projektů.

Podmínky zápočtu

Vypracování dvou projektů a jejich odevzdání ve vyhlášeném termínu.
1. Naprogramujte statistickou metodu komprese dat, přednostně volte adaptivní metodu. Max 20 bodů.
2. Naprogramujte slovníkovou metodu komprese dat, tj. některou z verzí komprese typu LZ. Max 20 bodů.
Projekty přebírá a hodnotí Ing. Zbyšek Gajda.
Semestrální písemka max 60 bodů.
Nahoru