Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Výtvarná informatika

VIN Ak. rok 2005/2006 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do "Computer Art", stručná historie "Computer Art" ve světě i doma, esteticky produktivní periodické funkce (trigonometrické funkce, cykloidy apod.), chaotické atraktory (diferenciání rovnice), geometrické substituce (iterace transformací), výtvarné algoritmy s náhodnými parametry (generátory pseudonáhodných čísel s různým rozložením, kombinace generátorů), fraktální grafika (dynamika v komplexní proměnné, 3D řezy kvaternionů, Lindenmayerovy přepisovací gramatiky, systémy afinních transformací apod.), mozaiky periodické, neperiodické a aperiodické (grupy symetrií, grafy, gramatiky), dekorativní uzly (topologie, grafy), výtvarné zpracování rastrového obrazu (monadické a dyadické operace, konvoluční filtry, morphing, warping. apod.), speciální kresebné a rytecké techniky (NPR algoritmy), exaktní estetika, (numerická estetika dle Birkhoffa, Benseho aj.), budoucnost "Computer Art".

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

50 zkouška, 10 půlsemestrální test, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se s principy aplikace informatiky ve výtvarném umění, seznámí se s příklady, naučí se též praktickým dovednostem z oblasti výtvarné informatiky, seznamí se i s historií a výhledem do budoucna, prakticky budou realizovat výtvarné práce.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy aplikace informatiky ve výtvarném umění, seznámit se s příklady, naučit studenty praktickým dovednostem z oblasti výtvarné informatiky, seznamit se s historií a výhledem do budoucna, prakticky realizovat výtvarné práce.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost práce s počítačem a základní znalosti o principech počítačové grafiky.

Literatura studijní

 • Kulka, T.: Umění a kýč. Torst, Praha 1994
 • Bertók, I., Janoušek, I.: Počítače & umenie. SPN 1989
 • Stiny, G., Gips, J.: Algorithmic Aesthetics; Computer Models for Criticism and Design in the Arts. University of California Press, 1978

Literatura referenční

 • Peitgen, H. O., Saupe D. eds.: The Science of Fractal Images. Springer Verlag, New York, 1989, ISBN 0-387-96608-0
 • Todd, S., Latham, W.: Evolutionary Art and Computers. ISBN 0-12-437185-X
 • Lord, E. A., Wilson, C. B.: The Mathematical Description of Shape and Form. John Wiley & Sons, New York 1984
 • Barnsley, M.: Fractals Everywhere. Academic Press, Inc., Boston, New York, 1988, ISBN:0-12-079062-9
 • Prusinkiewicz, P., Lindenmayer, A.: The Algorithmic Beauty of Plants. Springer-Verlag, New York 1990

Osnova přednášek

 1. Úvod do "Computer Art", motivace (text zde
 2. Esteticky produktivní algoritmy (text zde
 3. Periodické funkce (text zde
 4. Chaotické atraktory (text zde
 5. Fraktální grafika I () 
 6. Fraktální grafika II () 
 7. Mozaiky I (text zde
 8. Mozaiky II (text zde a zde
 9. Dekorativní uzly (text zde
 10. Vnímání obrazu a grafické rozhraní (text zde
 11. Numerická estetika I (text zde a zde
 12. Numerická estetika II (text zde a zde
 13. Numerická estetika III (text zde

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuálně zadávané projekty.

Průběžná kontrola studia

 • Test - až 10 bodů
 • Projekt - až 40 bodů
 • Závěrečná zkouška - až 50 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje test, individuální projekt a závěrečnou zkoušku. Test nemá náhradní termín, závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.
Nahoru